Návrh na odpis nedobytných pohledávek

02/12/1999
6. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis nedobytných pohledávek Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s...

Žádost o svěření dvou tesko objektů na č.parc. 1032/5 pod evidenčním číslem 34, č.parc. 1032/6 pod evidenčním číslem 47 s okolní plochou č.parc. 1032/2 vše v k.ú. Jinonice za účelem rozšíření a dobudování ZŠ Waldorfské.

02/12/1999
13. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o svěření dvou tesko objektů na č.parc. 1032/5...

Zrušení Základní školy Preslova 10/334 ke dni 30. 6. 2000

02/12/1999
24. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Zrušení Základní školy Preslova 10/334 ke dni 30. 6....

Schválení zápisu z 6. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu 7. OZ, schválení programu 7. OZ, slib nového člena OZ P5

02/12/1999
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 6. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu...

Prodej bytového domu čp. 176, U Šalamounky 11, se stav. pozemkem parc. č. 1479/41, k. ú. Košíře

02/12/1999
14. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 176, U Šalamounky 11,...

Metodický postup pro volbu přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 a k Městskému soudu v Praze

02/12/1999
25. Předkladatel: V. Zapletal, radní Metodický postup pro volbu přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu...

Předběžný návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2000-2002

02/12/1999
2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Předběžný návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok...

Prodej bytového domu čp. 206, U Šalamounky 13, se stav. pozemkem parc. č. 1479/42, k. ú. Košíře

02/12/1999
15. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 206, U Šalamounky 13,...

Bezúplatný převod “Městského kamerového systému v Praze 5” (MKS)

02/12/1999
26. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Bezúplatný převod "Městského kamerového systému v Praze 5" (MKS)...

Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí 1999

02/12/1999
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud , starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za...

Prodej bytového domu čp. 148, U Šalamounky 9, se stav. pozemkem parc. č. 1479/40, k. ú. Košíře

02/12/1999
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 148, U Šalamounky 9,...

Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným členům OR P-5 a předsedům komisí) za IV. čtvrtletí 1999

02/12/1999
27. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Návrh jednorázových odměn neuvolněným členům OZ MČ P-5 (neuvolněným...

Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9.1999

02/12/1999
4. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 2.8.1999 do 30.9.1999...

Prodej bytového domu čp. 214, U Šalamounky 15, se stav. pozemkem parc. č. 1479/43, k. ú. Košíře

02/12/1999
17. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 214, U Šalamounky 15,...

Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5, kteří nevykonávají funkce a finančních darů členům komisí OR P5 za IV. čtvrtletí 1999

02/12/1999
28. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na poskytnutí finančních odměn neuvolněným členům OZ P5,...

Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o  svěření pozemkových parcel veřejné zeleně udržovaných TSK v k. ú. Smíchov

02/12/1999
7. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových...

Prodej bytového domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č. 1010, a zahradou parc. č. 1011, k. ú. Smíchov

02/12/1999
18. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 2268, Pod Závěrkou 23,...

Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou v lokalitě “Starokošířská” Praha 5

02/12/1999
konané dne 2. 12. 1999 číslo usnesení 29. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Výstavba bytového...

Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú. Slivenec o výměře 825 m2 Slivenec v návaznosti na poskytnutí náhradního pozemku v právní věci 6C 276/91 o vyklizení pozemku – mateřská škola Kudrnova, k. ú. Motol”

02/12/1999
8. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh směny části pozemku parc. č. 340 k. ú....

Prodej bytového domu čp. 169, Slivenecká 3, se stav. pozemkem parc. č. 163, k. ú. Hlubočepy

02/12/1999
19. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp. 169, Slivenecká 3, se...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě