Prodej bytových domů dle “Zásad postupu při prodeji domů ve vlastnictví hl.m.Prahy” schválených ZHMP č. 17/8 ze dne 25.4.1996 (prodej domů družstvům nájemníků..), ekonomická rozvaha Z – 19/4
08/04/1997
22) Prodej bytových domů dle "Zásad postupu při prodeji domů ve vlastnictví hl.m.Prahy" schválených ZHMP...
Schválení zápisu z 18. zasedání OZ P5, konaného dne 18.2.1997
08/04/1997
1) Schválení zápisu z 18. zasedání OZ P5, konaného dne 18.2.1997 Z 19/1/97 Obvodní zastupitelstvo...
Návrh usnesení k návrhu urbanistické studie “Smíchov-střed /centrum/, Praha 5 – Z 19/12
08/04/1997
12) Návrh usnesení k návrhu urbanistické studie "Smíchov-střed /centrum/, Praha 5 - Z 19/12 Z...
Žádost o odkoupení id. 1/2 nemovitosti čp. 1136 Na Václavce 8, k.ú. Smíchov – Z 19/7
08/04/1997
23) Žádost o odkoupení id. 1/2 nemovitosti čp. 1136 Na Václavce 8, k.ú. Smíchov -...
Doplnění Jednacího řádu OZ P5
08/04/1997
2) Doplnění Jednacího řádu OZ P5 Z 19/2/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h...
Odložení volby zástupce starosty
08/04/1997
13) Odložení volby zástupce starosty Z 19/13/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h...
Žádost o zpětné čerpání financí z částky zaplacené při odkoupení obecního domu družstvem vlastníků bytů čp. 814, Mikšovského 21 družstvem “Jednadvacítka” – Z 19/8
08/04/1997
24) Žádost o zpětné čerpání financí z částky zaplacené při odkoupení obecního domu družstvem vlastníků...
Volba ověřovatelů zápisu 19. zasedání OZ P5
08/04/1997
3) Volba ověřovatelů zápisu 19. zasedání OZ P5 Z 19/3/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s...
Návrh usnesení MČ P5 k žádosti o změnu ÚPn sídelního útvaru HMP na části pozemku č.parc.544/1, k.ú.Motol za účelem rozvoje areálu nemocnice Na Homolce – Z 19/13
08/04/1997
14) Návrh usnesení MČ P5 k žádosti o změnu ÚPn sídelního útvaru HMP na části...
Prodej pozemku parc.č. 416 v k.ú. Radlice, o výměře 552 m2 za účelem výstavby rodinného domu fyzické osobě – pan Petr Matušovič, bytem P5, Pod Hybšmankou 1A – Z 19/9
08/04/1997
25) Prodej pozemku parc.č. 416 v k.ú. Radlice, o výměře 552 m2 za účelem výstavby...
Schválení programu 19. zasedání OZ P5
08/04/1997
4) Schválení programu 19. zasedání OZ P5 Z 19/4/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c...
Návrh usnesení MČ P5 k “Oznámení o projednání návrhů změn č. VII a doplňků o veřejně prospěšné stavby č. VII ÚPn HMP, schváleného usnesením ZHMP č. 37/1 ze dne 24.2.1994 – Z 19/14
08/04/1997
15) Návrh usnesení MČ P5 k "Oznámení o projednání návrhů změn č. VII a doplňků...
Návrh Změny v odměňování členů OZ, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání – Z 19/15
08/04/1997
26) Návrh Změny v odměňování členů OZ, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni ze...
Doplnění mandátové komise (pouze pro dnešní jednání) z důvodu kandidatury dr. J. Hlavsové na funkci zást. starosty
08/04/1997
5) Doplnění mandátové komise (pouze pro dnešní jednání) z důvodu kandidatury dr. J. Hlavsové na...
Vyhodnocení soutěže na udělení grantů MČ Praha 5 – Z 19/17
08/04/1997
16) Vyhodnocení soutěže na udělení grantů MČ Praha 5 - Z 19/17 Z 19/16/97 Obvodní...
Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za I. čtvrtletí 1997 – Z 19/16
08/04/1997
27) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR za I. čtvrtletí 1997 -...
Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí
08/04/1997
6) Zpráva o činnosti uvolněných členů OR za uplynulé čtvrtletí Z 19/6/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Poskytnutí bezúročné půjčky Šternberkovu přírodovědnému muzeu na hubení bolševníku velkolepého v MČ P5 v r. 1997 – Z 19/18
08/04/1997
17) Poskytnutí bezúročné půjčky Šternberkovu přírodovědnému muzeu na hubení bolševníku velkolepého v MČ P5 v...
Vyslovení uznání p. Zdeňku Svěrákovi, občanovi Prahy 5, za udělení Oscara
08/04/1997
7) Vyslovení uznání p. Zdeňku Svěrákovi, občanovi Prahy 5, za udělení Oscara Z 19/7/97 Obvodní...
Memoriál Evžena Cihláře – Z 19/19
08/04/1997
18) Memoriál Evžena Cihláře - Z 19/19 Z 19/18/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě