Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu ÚP na pozemcích č.parc. 694 a 695, k.ú. Košíře, za účelem výstavby rodinných domů – Z 13/12
11/06/1996
18) Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu ÚP na pozemcích č.parc. 694...
Návrh na prominutí poplatku Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR za zřízení a užívání 3 vyhrazených parkovacích stání pro stacionář sluchově nebo zdravotně postižených v Praze 5, ul. Na Neklance – Z 13/23
11/06/1996
29) Návrh na prominutí poplatku Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR za zřízení a užívání...
Žádost o souhlas s darováním id. 1/2 domu čp. 1068, Pavla Švandy 13, k.ú. Smíchov, jejíž částí je id. 1/8 nemovitosti, která byla prodána spoluvlastníku Jaromíru Bednářovi a na níž vázne věcné břemeno předkupního práva pro obec na dobu 10 let – Z 13/4
11/06/1996
8) Žádost o souhlas s darováním id. 1/2 domu čp. 1068, Pavla Švandy 13, k.ú....
Návrh usnesení MČ P 5 k návrhu na doplnění vyhlášky č. 19/1994 Sb. HMP o závazných částech ÚP sídelního útvaru HMP – Z 13/13
11/06/1996
19) Návrh usnesení MČ P 5 k návrhu na doplnění vyhlášky č. 19/1994 Sb. HMP...
Darovací smlouva mezi AB Barrandov, a.s. a MČ Praha 5
11/06/1996
30) Darovací smlouva mezi AB Barrandov, a.s. a MČ Praha 5 Z 13/28/96 Obvodní zastupitelstvo...
Nabídka id. 1/4 čp. 2251, Na Březince 15, k.ú. Smíchov, obci na základě předkupního práva § 140 OZ od spoluvlastníka. Využití předkupního práva končí dnem 29.5.1996 – Z 13/5
11/06/1996
9) Nabídka id. 1/4 čp. 2251, Na Březince 15, k.ú. Smíchov, obci na základě předkupního...
Návrh usnesení MČ P 5 k doplnění seznamu veřejně prospěšných staveb v ÚP SÚ HMP, schváleném usnesením ZHMP č.37/1 ze dne 24.2.1994 o stavbu transformovny Smíchov (TR Smíchov 110/22 kV) – Z 13/14
11/06/1996
20) Návrh usnesení MČ P 5 k doplnění seznamu veřejně prospěšných staveb v ÚP SÚ...
Návrh na prominutí místního poplatku TSK – oblast. správa JIHOZÁPAD za zřízení a užívání vyhrazeného parkoviště v P 5, ul. Ostrovského – Z 13/25
11/06/1996
31) Návrh na prominutí místního poplatku TSK - oblast. správa JIHOZÁPAD za zřízení a užívání...
Informace k nabídce id. 1/2 domu čp. 1238, Na Václavce 20, vč. id. 1/2 stav. pozemku č. parc. 2141, k.ú. Smíchov, obci na  základě předkupního práva § 140OZ od spoluvlastníka. Využití předkupního práva končí dnem 2.6.1996 – Z 13/6
11/06/1996
10) Informace k nabídce id. 1/2 domu čp. 1238, Na Václavce 20, vč. id. 1/2...
Návrh usnesení MČ P 5 k návrhu “Zadání urbanistické studie Smíchov Centrum” – Z 13/15
11/06/1996
21) Návrh usnesení MČ P 5 k návrhu "Zadání urbanistické studie Smíchov Centrum" - Z...
Žádost o pomoc městu Sarajevu – 13/29
11/06/1996
32) Žádost o pomoc městu Sarajevu - 13/29 Z 13/30/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I....
Volba přísedících pro Obvodní soud Praha 5 – Z 13/27
11/06/1996
11) Volba přísedících pro Obvodní soud Praha 5 - Z 13/27 Z 13/11/96 Obvodní zstupitelstvo...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě