Aktualizace Programu regenerace MPZ Smíchov – doplnění přehledu konkrétních akcí – Z 13/16
11/06/1996
22) Aktualizace Programu regenerace MPZ Smíchov - doplnění přehledu konkrétních akcí - Z 13/16 Z...
Ověření zápisu z 12. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.4.1996
11/06/1996
1) Ověření zápisu z 12. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.4.1996 Z 13/1/96 Obvodní...
Prodej pozemku parc. č. 384 v k.ú. Smíchov o výměře 601 m2 pod domem čp. 272, Smíchov, Na Bělidle 5, právnické osobě – Policie ČR, Správa hl.m.Prahy – Z 13/7
11/06/1996
12) Prodej pozemku parc. č. 384 v k.ú. Smíchov o výměře 601 m2 pod domem...
Návrh usnesení MČ P 5 k vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ v P 5 za I. čtvrtletí 1996 – Z 13/17
11/06/1996
23) Návrh usnesení MČ P 5 k vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ v P...
Návrh na ověřovatele zápisu 13. zasedání OZ Prahy 5
11/06/1996
2) Návrh na ověřovatele zápisu 13. zasedání OZ Prahy 5 Z 13/2/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Žádost družstva Kaštan o souhlas s využitím finančních prostředků ze zpětného čerpání – Z 13/8
11/06/1996
13) Žádost družstva Kaštan o souhlas s využitím finančních prostředků ze zpětného čerpání - Z...
Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.1.1996 – do 30.4.1996 – Z 13/18
11/06/1996
24) Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.1.1996 - do 30.4.1996 - Z 13/18 Z...
Doplnění stálé návrhové komise
11/06/1996
3) Doplnění stálé návrhové komise Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 Z 13/3/96 s c h v...
Informativní zpráva o půdních vestavbách a nástavbách Z – 13/26
11/06/1996
14) Informativní zpráva o půdních vestavbách a nástavbách Z - 13/26 Z 13/13/96 Obvodní zastupitelstvo...
Zpráva o způsobech a účinnosti čištění komunikací v MČ P 5 – Z 13/19
11/06/1996
25) Zpráva o způsobech a účinnosti čištění komunikací v MČ P 5 - Z 13/19...
Schválení programu 13. zasedání OZ Prahy 5
11/06/1996
4) Schválení programu 13. zasedání OZ Prahy 5 Z 13/4/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s...
Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o stanovisko ke konceptu ÚP – zprac. ÚRM 1995 – záměr výstavby rodinných domů na pozemcích č. parc. 1368/1, 1346/1, 2, 3, 1347, 1375/1 díl 1 a 2, 1375/4, 5, 6, 7, 1368/2, 3, k.ú. Jinonice – Z 13/9
11/06/1996
15) Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o stanovisko ke konceptu ÚP - zprac....
Upřesnění reorganizace ZZ Smíchov – Z 13/20
11/06/1996
26) Upřesnění reorganizace ZZ Smíchov - Z 13/20 Z 13/24/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b...
Převod pozemků v k.ú. Břevnov MČ Praha 6 – Z 13/1
11/06/1996
5) Převod pozemků v k.ú. Břevnov MČ Praha 6 - Z 13/1 Z 13/5/96 Obvodní...
Návrh usnesení MČ Praha 5 k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy – plánu využití ploch pro objekt čp. 597, ul. Pivovarská č. 5, k.ú. Smíchov, Praha 5, za účelem jeho rekonstrukce a nástavby – Z 13/10
11/06/1996
16) Návrh usnesení MČ Praha 5 k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy -...
Zpráva o plynofikaci v 1996 – Z 13/21
11/06/1996
27) Zpráva o plynofikaci v 1996 - Z 13/21 Z 13/25/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5...
Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 1160, Na Březince 12, k.ú. Smíchov vč. id. 1/4 stav. pozemku č. parc. 2163 – Z 13/2
11/06/1996
6) Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 1160, Na Březince 12, k.ú. Smíchov vč....
Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu ÚP na pozemku č.parc. 1992/10 (dříve č.parc. 1300), k.ú. Košíře za účelem výstavby polyfunkčního objektu – Z 13/11
11/06/1996
17) Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu ÚP na pozemku č.parc. 1992/10...
Žádost o dataci Ústavu na ochranu zvířat Dolnoměcholupská 50, Praha 10 – Z 1322
11/06/1996
28) Žádost o dataci Ústavu na ochranu zvířat Dolnoměcholupská 50, Praha 10 - Z 1322...
Žádost o souhlas s darováním domů čp. 305 a 316, k.ú. Radlice včetně příslušných pozemků, komunikací, chodníků, retenční nádrže a plynové kotelny – Z 13/3
11/06/1996
7) Žádost o souhlas s darováním domů čp. 305 a 316, k.ú. Radlice včetně příslušných...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě