Zájezd do Vídně – Z 11/20
30/01/1996
22) Zájezd do Vídně - Z 11/20 Z 11/22/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s...
Schválení zápisu z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.95
30/01/1996
1) Schválení zápisu z 10. zasedání OZ P 5, konaného dne 14.12.95 Z 11/1/96 Obvodní...
Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č. parc. 437/4, k.ú. Radlice za účelem výstavby rodinného domu – Z 11/9
30/01/1996
12) Návrh usnesení MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č....
Stanovení data na výjezdní zasedání OZ – Z 11/21
30/01/1996
23) Stanovení data na výjezdní zasedání OZ - Z 11/21 Z 11/23/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Návrh na ověřovatele zápisu z 11. zasedání OZ P 5
30/01/1996
2) Návrh na ověřovatele zápisu z 11. zasedání OZ P 5 Z 11/2/96 Obvodní zastupitelstvo...
Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 1498 a 1499, k. ú. Košíře za účelem výstavby rodinných domů – Z 11/10
30/01/1996
13) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č....
Vytvoření pracovní skupiny OZ – doplněk stávající smlouvy nebo smlouva nová na Portheimku – Z 11/22
30/01/1996
24) Vytvoření pracovní skupiny OZ - doplněk stávající smlouvy nebo smlouva nová na Portheimku -...
Schválení programu 11. zasedání OZ P 5
30/01/1996
3) Schválení programu 11. zasedání OZ P 5 Z 11/3/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s...
Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o uměnu územního plánu na pozemcích č.parc. 1236/2, 1231/1, 1236/18 a 1233/1, k.ú. Jinonice za účelem dostavby areálu ZPA Jininice, a.s. – Z – 11/11
30/01/1996
14) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o uměnu územního plánu na pozemcích č.parc....
Závěrečná zpráva o likvidaci RaJ v Praze 5 “v likvidaci”- Z 11/16
30/01/1996
25) Závěrečná zpráva o likvidaci RaJ v Praze 5 "v likvidaci"- Z 11/16 nebyla schválena....
Záměr odprodeje id. 3/4 domu čp. 623 s id. stav. poz. č. 838, Plaská 5, k. ú. Malá Strana – Z 11/1
30/01/1996
4) Záměr odprodeje id. 3/4 domu čp. 623 s id. stav. poz. č. 838, Plaská...
Návrh MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 84/1, 85, 116/4 a 74, k.ú. Radlice, za účelem výstavby stanice pohonných hmot při ulici Radlická – Z 11/12
30/01/1996
15) Návrh MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 84/1,...
Nabídka id. 1/4 čp. 1982, Xaveriova 52, k. ú. Smíchov na základě § 140 o. z. od restituentky – Z 11/2
30/01/1996
5) Nabídka id. 1/4 čp. 1982, Xaveriova 52, k. ú. Smíchov na základě § 140...
Návrh stanoviska MČ P 5 k variantě vedení Městského okruhu tunelem Mrázovka (“KD”)a požadavek na urychlení prací vedoucích k  realizaci tohoto záměru – Z 11/13
30/01/1996
16) Návrh stanoviska MČ P 5 k variantě vedení Městského okruhu tunelem Mrázovka ("KD")a požadavek...
Prodej pozemku fyzické osobě – paní Petra Dočkalová – pozemek č. parc. 2483/1 – 9 m2 – Z 11/3
30/01/1996
6) Prodej pozemku fyzické osobě - paní Petra Dočkalová - pozemek č. parc. 2483/1 -...
Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR – Z 11/14
30/01/1996
17) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR - Z 11/14 Z 11/17/96...
Žádost o svěření pozemku k.č. 954/1 – Z 11/4
30/01/1996
7) Žádost o svěření pozemku k.č. 954/1 - Z 11/4 Z 11/7/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy...
Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro rok 1995 – Z 11/15
30/01/1996
18) Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro rok 1995 -...
Změna kupní smlouvy na pozemek č.parc. 1092/3, k. ú. Smíchov – 7 m2, pí Blanka Kmochová – Z 11/5
30/01/1996
8) Změna kupní smlouvy na pozemek č.parc. 1092/3, k. ú. Smíchov - 7 m2, pí...
Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemků a budov hřišť v centrální části Smíchova – Z 11/17
30/01/1996
19) Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemků a budov hřišť v centrální části Smíchova -...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě