4/7/95

29/03/1995
4/7/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r u š í rozpočtové provizorium schválené usnesením OZ...

4/18/95

29/03/1995
4/18/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í se...

4/8/95

29/03/1995
4/8/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á Obvodní radě v Praze...

4/9/95

29/03/1995
4/9/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

4/10/95

29/03/1995
4/10/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. d o p o r u č u j...

4/11/95

29/03/1995
4/11/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

4/1/95

29/03/1995
4/1/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis...

4/12/95

29/03/1995
4/12/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s t a h u j e z programu...

4/2/95

29/03/1995
4/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

4/13/95

29/03/1995
4/13/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r e v o k u j e usnesení...

4/3/95

29/03/1995
4/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

4/14/95

29/03/1995
4/14/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s poskytnutím...

3/1/95

23/02/1995
3/1/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l uj e ověřovatele zápisu...

3/12/95

23/02/1995
3/12/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í přísedící Městského soudu Praha Mgr. Helenu...

3/2/95

23/02/1995
3/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

3/13/95

23/02/1995
3/13/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. p o t v r z u j e...

3/3/95

23/02/1995
3/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e navržený...

3/14/95

23/02/1995
3/14/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í školskou radu ve složení: zástupci rodičů...

3/4/95

23/02/1995
3/4/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e Jednací...

3/15/95

23/02/1995
3/15/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p o v ě ř u j e Obvodní radu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě