6/27/95

29/06/1995
6/27/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

6/6/95

29/06/1995
6/6/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r u š í D centrum - rozpočtovou organizaci...

6/17/95

29/06/1995
6/17/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 z ř i z u j e MŠ ve Voskovcově...

5/8/95

04/05/1995
5/8/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

5/9/95

04/05/1995
5/9/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d...

5/10/95

04/05/1995
5/10/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

5/11/95

04/05/1995
5/11/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odkoupením...

5/1/95

04/05/1995
5/1/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis...

5/2/95

04/05/1995
5/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

5/3/95

04/05/1995
5/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

5/4/95

04/05/1995
5/4/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplněný...

5/5/95

04/05/1995
5/5/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vložením...

5/6/95

04/05/1995
5/6/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s uvolněním...

5/7/95

04/05/1995
5/7/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

4/4/95

29/03/1995
4/4/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplněný...

4/15/95

29/03/1995
4/15/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrh...

4/5/95

29/03/1995
4/5/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e...

4/16/95

29/03/1995
4/16/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s návrhem...

4/6/95

29/03/1995
4/6/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e...

4/17/95

29/03/1995
4/17/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě