6/9/95

29/06/1995
6/9/95 Obvodní zastupitelstvé Prahy 5 u k l á d á 1. komisi výstavby a...

6/20/95

29/06/1995
6/20/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e již...

6/10/95

29/06/1995
6/10/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

6/21/95

29/06/1995
6/21/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s převzetím...

6/11/95

29/06/1995
6/11/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

6/22/95

29/06/1995
6/22/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

6/1/95

29/06/1995
6/1/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zápis...

6/12/95

29/06/1995
6/12/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

6/23/95

29/06/1995
6/23/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

6/2/95

29/06/1995
6/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

6/13/95

29/06/1995
6/13/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

6/24/95

29/06/1995
6/24/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s předloženým...

6/3/95

29/06/1995
6/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

6/14/95

29/06/1995
6/14/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. p r o j e d n a l...

6/25/95

29/06/1995
6/25/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í...

6/4/95

29/06/1995
6/4/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e 1....

6/15/95

29/06/1995
6/15/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s následujícím...

6/26/95

29/06/1995
6/26/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a n o v í s účinností ode...

6/5/95

29/06/1995
6/5/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í přísedící Městského soudu Praha Mašínovou Jiřinu...

6/16/95

29/06/1995
6/16/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě