7/23/95

14/09/1995
7/23/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e...

7/2/95

14/09/1995
7/2/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

7/34/95

14/09/1995
7/34/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. p o ž a d u j e urychlené...

7/13/95

14/09/1995
7/13/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

7/24/95

14/09/1995
7/24/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

7/3/95

14/09/1995
7/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

7/35/95

14/09/1995
7/35/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í...

7/14/95

14/09/1995
7/14/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í 1. s...

7/25/95

14/09/1995
7/25/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 d o p o r u č u j e...

7/4/95

14/09/1995
7/4/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se zařazením...

7/36/95

14/09/1995
7/36/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se svoláním...

7/15/95

14/09/1995
7/15/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e předloženou...

7/26/95

14/09/1995
7/26/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

7/5/95

14/09/1995
7/5/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se zařazením...

7/37/95

14/09/1995
7/37/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s tím,...

7/16/95

14/09/1995
7/16/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e znění...

7/27/95

14/09/1995
7/27/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

7/6/95

14/09/1995
7/6/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s předloženým...

7/17/95

14/09/1995
7/17/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odkoupením...

7/28/95

14/09/1995
7/28/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě