Pozemek p.č. 831, k.ú. Hlubočepy o jejichž prodej žádá fyzická osoba – (ing. Muzikář) – Z 10/14

14/12/1995
11) Pozemek p.č. 831, k.ú. Hlubočepy o jejichž prodej žádá fyzická osoba - (ing. Muzikář)...

Prodej objektu čp. 9, k.ú. Motol, Plzeňská 229, Praha 5 – stanovisko k prodeji – Z 9/3

02/11/1995
8) Prodej objektu čp. 9, k.ú. Motol, Plzeňská 229, Praha 5 - stanovisko k prodeji...

Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1592/3, k.ú. Smíchov za účelem výstavby bytového domu – Z 9/11

02/11/1995
19) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc....

Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 587, Plaská 7, k.ú. Malá Strana z vlastnictví obce – Z 9/4

02/11/1995
9) Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 587, Plaská 7, k.ú. Malá Strana z...

Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 123/4, 1798/6,7,11,15,16,17,18,23,39,87, 150,151, k.ú. Hlubočepy za účelem výstavby bytových domů – Z 9/12

02/11/1995
20) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc....

Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 904, Na Neklance 26, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 9/5

02/11/1995
10) Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 904, Na Neklance 26, k.ú. Smíchov z...

Návrh na prominutí místního poplatku LBD v Praze 5, Pod Klamovkou 7, za užívání veřejného prostranství v ul. U Klavírky č. 1501/4 v Praze 5 – Z 9/13

02/11/1995
21) Návrh na prominutí místního poplatku LBD v Praze 5, Pod Klamovkou 7, za užívání...

Pozemek, o jehož svěření žádá MČ Praha 5 – Z 9/6

02/11/1995
11) Pozemek, o jehož svěření žádá MČ Praha 5 - Z 9/6 Z 9/11/95 Obvodní...

Informativní zpráva k zabezpečení financování “plynofikace kotelen v údolní oblasti Smíchova a Košíř”- Z 9 /14

02/11/1995
22) Informativní zpráva k zabezpečení financování "plynofikace kotelen v údolní oblasti Smíchova a Košíř"- Z...

Ověření zápisu z 8. zasedání OZ P 5, konaného dne 27.9.1995

02/11/1995
1) Ověření zápisu z 8. zasedání OZ P 5, konaného dne 27.9.1995 Z 9/1/95 Obvodní...

Pozemky, o jejichž odprodej žádá právnická osoba (firma IN.ORG) – č.parc. 319/3, 317/29, 317/30, k.ú. Třebonice – Z  9/15

02/11/1995
12) Pozemky, o jejichž odprodej žádá právnická osoba (firma IN.ORG) - č.parc. 319/3, 317/29, 317/30,...

Návrh na upuštění od finančních sankcí za nedodržení termínu ukončení zvláštního užívání komunikace a.s. MP DEVELOPMENT, Jindřicha Plachty, 25 Praha 5 – Z 9/17

02/11/1995
23) Návrh na upuštění od finančních sankcí za nedodržení termínu ukončení zvláštního užívání komunikace a.s....

Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5

02/11/1995
2) Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5 Z 9/2/95 Obvodní zastupitelstvo...

Záměr odprodeje části pozemku č.parc. 1345/1, k.ú. Hlubočepy p. P. Konopáskovi – Z 9/16

02/11/1995
13) Záměr odprodeje části pozemku č.parc. 1345/1, k.ú. Hlubočepy p. P. Konopáskovi - Z 9/16...

Žádost na ZHMP o svěření budov a s tím souvisejících pozemků ZŠ Záhorského 2 a ZŠ Záhorského 4 a sport. areálu při ZŠ Barrandov, V Remízku – Z 9/18

02/11/1995
24) Žádost na ZHMP o svěření budov a s tím souvisejících pozemků ZŠ Záhorského 2...

Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5

02/11/1995
3) Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5 Z 9/3/95 Obvodní zastupitelstvo...

Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR – Z 9/7

02/11/1995
14) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR - Z 9/7 Z 9/14/95...

Žádost na ZHMP o svěření objektu školy Na Bělidle 34 včetně pozemku č. parc. 309 a pozemků souvisejících, č.parc. 310 – Z 9/19

02/11/1995
25) Žádost na ZHMP o svěření objektu školy Na Bělidle 34 včetně pozemku č. parc....

Schválení programu 9. zasedání OZ P 5 – Z 9/1

02/11/1995
4) Schválení programu 9. zasedání OZ P 5 - Z 9/1 Z 9/4/95 Obvodní zastupitelstvo...

Žádost ZZ Smíchov o půjčku ve výši 1.400.000 Kč – Z 9/8

02/11/1995
15) Žádost ZZ Smíchov o půjčku ve výši 1.400.000 Kč - Z 9/8 Z 9/15/95...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě