Informativní zpráva k zabezpečení financování “plynofikace kotelen v údolní oblasti Smíchova a Košíř”- Z 9 /14
02/11/1995
22) Informativní zpráva k zabezpečení financování "plynofikace kotelen v údolní oblasti Smíchova a Košíř"- Z...
Ověření zápisu z 8. zasedání OZ P 5, konaného dne 27.9.1995
02/11/1995
1) Ověření zápisu z 8. zasedání OZ P 5, konaného dne 27.9.1995 Z 9/1/95 Obvodní...
Pozemky, o jejichž odprodej žádá právnická osoba (firma IN.ORG) – č.parc. 319/3, 317/29, 317/30, k.ú. Třebonice – Z  9/15
02/11/1995
12) Pozemky, o jejichž odprodej žádá právnická osoba (firma IN.ORG) - č.parc. 319/3, 317/29, 317/30,...
Návrh na upuštění od finančních sankcí za nedodržení termínu ukončení zvláštního užívání komunikace a.s. MP DEVELOPMENT, Jindřicha Plachty, 25 Praha 5 – Z 9/17
02/11/1995
23) Návrh na upuštění od finančních sankcí za nedodržení termínu ukončení zvláštního užívání komunikace a.s....
Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5
02/11/1995
2) Návrh na ověřovatele zápisu z 9. zasedání OZ P 5 Z 9/2/95 Obvodní zastupitelstvo...
Záměr odprodeje části pozemku č.parc. 1345/1, k.ú. Hlubočepy p. P. Konopáskovi – Z 9/16
02/11/1995
13) Záměr odprodeje části pozemku č.parc. 1345/1, k.ú. Hlubočepy p. P. Konopáskovi - Z 9/16...
Žádost na ZHMP o svěření budov a s tím souvisejících pozemků ZŠ Záhorského 2 a ZŠ Záhorského 4 a sport. areálu při ZŠ Barrandov, V Remízku – Z 9/18
02/11/1995
24) Žádost na ZHMP o svěření budov a s tím souvisejících pozemků ZŠ Záhorského 2...
Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5
02/11/1995
3) Návrh na složení návrhové komise 9. zasedání OZ P 5 Z 9/3/95 Obvodní zastupitelstvo...
Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR – Z 9/7
02/11/1995
14) Návrh odměny neuvolněným členům OR a předsedům komisí OR - Z 9/7 Z 9/14/95...
Žádost na ZHMP o svěření objektu školy Na Bělidle 34 včetně pozemku č. parc. 309 a pozemků souvisejících, č.parc. 310 – Z 9/19
02/11/1995
25) Žádost na ZHMP o svěření objektu školy Na Bělidle 34 včetně pozemku č. parc....
Schválení programu 9. zasedání OZ P 5 – Z 9/1
02/11/1995
4) Schválení programu 9. zasedání OZ P 5 - Z 9/1 Z 9/4/95 Obvodní zastupitelstvo...
Žádost ZZ Smíchov o půjčku ve výši 1.400.000 Kč – Z 9/8
02/11/1995
15) Žádost ZZ Smíchov o půjčku ve výši 1.400.000 Kč - Z 9/8 Z 9/15/95...
Vystoupení zástupce firmy Allgemeine Grundstücks Verwertung spol. s r.o. Zlatnická 10, P 1
02/11/1995
26) Vystoupení zástupce firmy Allgemeine Grundstücks Verwertung spol. s r.o. Zlatnická 10, P 1 Z...
Změna Jednacího řádu OZ Prahy 5:
02/11/1995
5) Změna Jednacího řádu OZ Prahy 5: Z 9/5/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c...
Návrh usnesení MČ P 5 na prohlášení památkových zón “Hlubočepy – Zlíchov” a “Jinonice – Butovice” v navrhovaném rozsahu – Z 9/9
02/11/1995
16) Návrh usnesení MČ P 5 na prohlášení památkových zón "Hlubočepy - Zlíchov" a "Jinonice...
Žádost o odkoupení id. 1/2 domu čp. 157, Janáčkovo nábř. 53, k.ú. Malá Strana z vlastnictví obce – Z 9/20
02/11/1995
27) Žádost o odkoupení id. 1/2 domu čp. 157, Janáčkovo nábř. 53, k.ú. Malá Strana...
Vztah AB Barrandov a MČ Praha 5 – Z 9/21
02/11/1995
6) Vztah AB Barrandov a MČ Praha 5 - Z 9/21 Z 9/6/95 Obvodní zastupitelstvo...
Informace o změnách ve slevách jízdného MHD od 1.1.1996 – ústně
02/11/1995
17) Informace o změnách ve slevách jízdného MHD od 1.1.1996 - ústně Z 9/17/95 Obvodní...
Odpovědi na interpelace členů OZ a zprávy o činnosti starosty a zástupců starosty
02/11/1995
28) Odpovědi na interpelace členů OZ a zprávy o činnosti starosty a zástupců starosty Z...
Nabídka id. 74/336 domu čp. 16, Plzeňská 135, k.ú.Košíře na základě § 140 OZ od spoluvlastnice pí J. Sakařové – Z 9/2
02/11/1995
7) Nabídka id. 74/336 domu čp. 16, Plzeňská 135, k.ú.Košíře na základě § 140 OZ...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě