Ověření zápisu z 9. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.11.1995

14/12/1995
1) Ověření zápisu z 9. zasedání OZ P 5, konaného dne 9.11.1995 Z 10/1/95 Obvodní...

Nabídka id. 1/2 domu čp. 165, Holečkova 125, k.ú.Košíře obci dle § 140 o.z. od spoluvlastníků – Z 10/15

14/12/1995
12) Nabídka id. 1/2 domu čp. 165, Holečkova 125, k.ú.Košíře obci dle § 140 o.z....

Návrh na ověřovatele zápisu z 10. zasedání OZ P 5

14/12/1995
2) Návrh na ověřovatele zápisu z 10. zasedání OZ P 5 Z 10/2/95 Obvodní zastupitelstvo...

Změna kupní smlouvy na pozemek odprodaný fyz. osobě-Dr. Rudolf Bernklau – č. parc. 2483/1, k.ú. Smíchov, vrácení přeplatku kupní smlouvy – Z 10/17

14/12/1995
13) Změna kupní smlouvy na pozemek odprodaný fyz. osobě-Dr. Rudolf Bernklau - č. parc. 2483/1,...

Schválení programu 10. zasedání OZ P 5

14/12/1995
3) Schválení programu 10. zasedání OZ P 5 Z 10/3/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s...

Prodej pozemku právnické osobě – firma MP Development a.s. – pozemek č.parc. 23457 v k.ú. Smíchov pro výstavbu hotelového komplexu Movenpick – Z 10/18

14/12/1995
14) Prodej pozemku právnické osobě - firma MP Development a.s. - pozemek č.parc. 23457 v...

Vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ v Praze 5 za I. – III. čtvrtletí 1995 – Z 10/1

14/12/1995
4) Vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ v Praze 5 za I. - III. čtvrtletí...

AS Korbel o stavu projednání restituce ing. Boháč a spol. – Z 10/19

14/12/1995
15) AS Korbel o stavu projednání restituce ing. Boháč a spol. - Z 10/19 Z...

Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.11 – 7.12.1995 – Z 10/2

14/12/1995
5) Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.11 - 7.12.1995 - Z 10/2 Obvodní zastupitelstvo...

Návrh usnesení MČ P 5 ke vstupním podmínkám pro zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby “Tramvajová trať Hlubočepy Barrandov” – Z 10/6

14/12/1995
16) Návrh usnesení MČ P 5 ke vstupním podmínkám pro zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí...

Návrh na zvýšení objemu rozpočtu MČ Praha 5 z rozpočtu ZHMP – Z 10/3

14/12/1995
6) Návrh na zvýšení objemu rozpočtu MČ Praha 5 z rozpočtu ZHMP - Z 10/3...

Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 5065 a 5066, k.ú. Smíchov za účelem zachování stávajícího obejktu pro činnost veslařského oddílu TJ Slavia Praha IPS – Z 10/7

14/12/1995
17) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc....

Návrh rozpisu ukazatelů rozpočtového provizoria MČ Praha 5 na I. čtvrtletí 1996 – Z 10/4

14/12/1995
7) Návrh rozpisu ukazatelů rozpočtového provizoria MČ Praha 5 na I. čtvrtletí 1996 - Z...

Revokace usnesení č. 7/25/95 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 886/9, 886/10 a 886/12, k.ú. Hlubočepy za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot směrem do centra Prahy – Z 10/8

14/12/1995
18) Revokace usnesení č. 7/25/95 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 886/9,...

Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro rok 1995 – Z 10/5

14/12/1995
8) Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro rok 1995 -...

Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 1127, 1128, 1129, 1130, k.ú. Košíře za účelem výstavby polyfunkčního domu – Z 10/9

14/12/1995
19) Návrh usnesení MČ P 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc....

Informativní zpráva o vyúčtování likvidace D-centra – Z 10/12

14/12/1995
9) Informativní zpráva o vyúčtování likvidace D-centra - Z 10/12 Z 10/9/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy...

Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, zpracovaného Útvarem rozvoje hl.m.Prahy v r.1995 – Z 10/10

14/12/1995
20) Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, zpracovaného Útvarem...

Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp. 2385, Pod Barvířkou 5, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 10/13

14/12/1995
10) Žádost o odkoupení id. 1/3 domu čp. 2385, Pod Barvířkou 5, k.ú. Smíchov z...

Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu urbanistické studie “Barrandov”, zprac. O7/94″ – Z 10/11

14/12/1995
21) Návrh usnesení MČ P 5 ke konceptu urbanistické studie "Barrandov", zprac. O7/94" - Z...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě