20/5/94

22/02/1994
20/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace...

20/16/94

22/02/1994
20/16/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/27/94

22/02/1994
20/27/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se zvolením...

20/6/94

22/02/1994
20/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á 1. komisi pro prodej...

20/17/94

22/02/1994
20/17/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/28/94

22/02/1994
20/28/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s tím,...

20/7/94

22/02/1994
20/7/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. p o v ě ř u j e...

20/18/94

22/02/1994
20/18/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. n e a k c e p t...

20/29/94

22/02/1994
20/29/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do řídícího výboru SRS: Ing. M....

20/8/94

22/02/1994
20/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r u š í rozpočtové provizorium schválené usnesením OZ...

20/19/94

22/02/1994
20/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a h u j e z programu nabídku...

20/30/94

22/02/1994
20/30/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

20/9/94

22/02/1994
20/9/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í aby vlastníci...

20/20/94

22/02/1994
20/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

20/31/94

22/02/1994
20/31/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e postup...

20/10/94

22/02/1994
20/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s tím,...

20/21/94

22/02/1994
20/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

20/32/94

22/02/1994
  20/32/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením pana Šafka, zástupce pí Milice Veselé....

20/11/94

22/02/1994
20/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

20/22/94

22/02/1994
20/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á projednání materiálu ""Stanovení...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě