21/19/94

14/04/1994
21/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á rozhodnutí o svěření...

21/30/94

14/04/1994
21/30/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e vyčlenění...

21/9/94

14/04/1994
21/9/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

21/20/94

14/04/1994
21/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s oznámením...

21/10/94

14/04/1994
21/10/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. s o u h l a s í...

21/21/94

14/04/1994
21/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á projednání materiálu "Stanovení...

21/11/94

14/04/1994
21/11/94 Obvodní zstupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

21/22/94

14/04/1994
21/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

21/1/94

14/04/1994
21/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

21/12/94

14/04/1994
21/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby vlastníci...

21/23/94

14/04/1994
21/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupení...

20/2/94

22/02/1994
20/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

20/13/94

22/02/1994
20/13/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í 1....

20/24/94

22/02/1994
20/24/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s přerušením...

20/3/94

22/02/1994
20/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p r o h l a š u j e...

20/14/94

22/02/1994
20/14/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/25/94

22/02/1994
20/25/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se smlouvou...

20/4/94

22/02/1994
20/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a lu j e změnu programu:...

20/15/94

22/02/1994
20/15/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/26/94

22/02/1994
20/26/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odvoláním...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě