22/3/94

28/04/1994
22/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í 1. přísedící Obvodního soudu Prahy 5:...

21/2/94

14/04/1994
21/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

21/13/94

14/04/1994
21/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

21/24/94

14/04/1994
21/24/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d...

21/3/94

14/04/1994
21/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změnu...

21/14/94

14/04/1994
21/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

21/25/94

14/04/1994
21/25/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. k o n s t a t u j...

21/4/94

14/04/1994
21/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

21/15/94

14/04/1994
21/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

21/26/94

14/04/1994
21/26/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

21/5/94

14/04/1994
21/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace...

21/16/94

14/04/1994
21/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s bezúplatným...

21/27/94

14/04/1994
21/27/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í se...

21/6/94

14/04/1994
21/6/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

21/17/94

14/04/1994
21/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s převodem...

21/28/94

14/04/1994
21/28/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o...

21/7/94

14/04/1994
21/7/94 Obvodní rada v Praze 5 s c h v a l u j e...

21/18/94

14/04/1994
21/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se svěřením...

21/29/94

14/04/1994
21/29/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s navrženou...

21/8/94

14/04/1994
21/8/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 b e r e n a v ě d...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě