24/10/94

25/06/1994
24/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odkoupením...

24/21/94

25/06/1994
24/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í 1. přísedící Obvodního soudu Praha 5:...

24/11/94

25/06/1994
24/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

24/22/94

25/06/1994
24/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s t a n o v u j e...

24/1/94

25/06/1994
24/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e rozšířený...

24/12/94

25/06/1994
24/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...

24/23/94

25/06/1994
24/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p o v ě ř u j e Obvodní radu...

24/2/94

25/06/1994
24/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

24/13/94

25/06/1994
24/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se svěřením...

23/1/94

26/05/1994
23/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e program...

23/2/94

26/05/1994
23/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s uvolněním...

23/3/94

26/05/1994
23/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

23/4/94

26/05/1994
23/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

23/5/94

26/05/1994
23/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

23/6/94

26/05/1994
23/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. n e s c h v a l u...

23/7/94

26/05/1994
23/7/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d v o l á v á z funkce...

23/8/94

26/05/1994
23/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce starostky MČ P 5...

23/9/94

26/05/1994
23/9/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á volbu zástupce starosty...

22/1/94

28/04/1994
22/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

22/2/94

28/04/1994
22/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby kanditáti...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě