25/42/94

20/09/1994
25/42/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s politováním I. b e r e n a v...

25/21/94

20/09/1994
25/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/32/94

20/09/1994
25/32/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 r e v o k u j e usnesení OZ...

25/11/94

20/09/1994
25/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/43/94

20/09/1994
25/43/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d...

25/22/94

20/09/1994
25/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

24/3/94

25/06/1994
24/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

24/14/94

25/06/1994
24/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

24/4/94

25/06/1994
24/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 ž á d á Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve smyslu...

24/15/94

25/06/1994
24/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e...

24/5/94

25/06/1994
24/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

24/16/94

25/06/1994
24/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o...

24/6/94

25/06/1994
24/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e zprávu...

24/17/94

25/06/1994
24/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 ž á d á Obvodní radu Prahy 5 o proveření...

24/7/94

25/06/1994
24/7/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r e v o k u j e usnesení...

24/18/94

25/06/1994
24/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změny...

24/8/94

25/06/1994
24/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

24/19/94

25/06/1994
24/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

24/9/94

25/06/1994
24/9/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...

24/20/94

25/06/1994
24/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupení...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě