25/37/94

20/09/1994
25/37/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e...

25/16/94

20/09/1994
25/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e snížení...

25/27/94

20/09/1994
25/27/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/6/94

20/09/1994
25/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/38/94

20/09/1994
25/38/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l o v u j e poděkování...

25/17/94

20/09/1994
25/17/94 Obvodní zastupitelstvo Praha 5 s c h v a l u j e prodej...

25/28/94

20/09/1994
25/28/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/7/94

20/09/1994
25/7/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/39/94

20/09/1994
25/39/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změnu...

25/18/94

20/09/1994
25/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/29/94

20/09/1994
25/29/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/8/94

20/09/1994
25/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/40/94

20/09/1994
25/40/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změnu...

25/19/94

20/09/1994
25/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/30/94

20/09/1994
25/30/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy s o u h l a s í s vystoupením Dr....

25/9/94

20/09/1994
25/9/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/41/94

20/09/1994
25/41/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...

25/20/94

20/09/1994
25/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

25/31/94

20/09/1994
25/31/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e...

25/10/94

20/09/1994
25/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e prodej...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě