21/22/94
14/04/1994
21/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s...
21/1/94
14/04/1994
21/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...
21/12/94
14/04/1994
21/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby vlastníci...
21/23/94
14/04/1994
21/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupení...
21/2/94
14/04/1994
21/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...
21/13/94
14/04/1994
21/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
21/24/94
14/04/1994
21/24/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. b e r e n a v ě d...
21/3/94
14/04/1994
21/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změnu...
21/14/94
14/04/1994
21/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
21/25/94
14/04/1994
21/25/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. k o n s t a t u j...
21/4/94
14/04/1994
21/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením...
21/15/94
14/04/1994
21/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem...
21/26/94
14/04/1994
21/26/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...
21/5/94
14/04/1994
21/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace...
21/16/94
14/04/1994
21/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s bezúplatným...
21/27/94
14/04/1994
21/27/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í se...
21/6/94
14/04/1994
21/6/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...
21/17/94
14/04/1994
21/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s převodem...
21/28/94
14/04/1994
21/28/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 b e r e n a v ě d o...
21/7/94
14/04/1994
21/7/94 Obvodní rada v Praze 5 s c h v a l u j e...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě