20/22/94

22/02/1994
20/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á projednání materiálu ""Stanovení...

20/1/94

22/02/1994
20/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele...

20/12/94

22/02/1994
20/12/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/23/94

22/02/1994
20/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e komisi...

20/2/94

22/02/1994
20/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou...

20/13/94

22/02/1994
20/13/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í 1....

20/24/94

22/02/1994
20/24/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s přerušením...

20/3/94

22/02/1994
20/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 p r o h l a š u j e...

20/14/94

22/02/1994
20/14/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/25/94

22/02/1994
20/25/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se smlouvou...

20/4/94

22/02/1994
20/4/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a lu j e změnu programu:...

20/15/94

22/02/1994
20/15/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/26/94

22/02/1994
20/26/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odvoláním...

20/5/94

22/02/1994
20/5/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v y s l e c h l o interpelace...

20/16/94

22/02/1994
20/16/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/27/94

22/02/1994
20/27/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se zvolením...

20/6/94

22/02/1994
20/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á 1. komisi pro prodej...

20/17/94

22/02/1994
20/17/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s...

20/28/94

22/02/1994
20/28/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s tím,...

20/7/94

22/02/1994
20/7/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. p o v ě ř u j e...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě