2/10/94

15/12/1994
2/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í...

2/11/94

15/12/1994
2/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a h u j e z programu dnešního...

2/12/94

15/12/1994
2/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e volbu...

2/13/94

15/12/1994
2/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e řídící...

2/14/94

15/12/1994
2/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s ukončením...

2/15/94

15/12/1994
2/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á Obvodní radě v Praze...

1/10/94

28/11/1994
1/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í Ing. Arnošta Bělohlávka starostou MČ Praha...

1/21/94

28/11/1994
1/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e možnost...

1/11/94

28/11/1994
1/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í...

1/22/94

28/11/1994
1/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s dalším...

1/12/94

28/11/1994
1/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby byla...

1/23/94

28/11/1994
1/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce člena rady PhDr. Jiřího...

1/13/94

28/11/1994
1/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e způsob...

1/14/94

28/11/1994
1/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby kandidáti...

1/15/94

28/11/1994
1/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce zástupce starosty RNDr. Miroslava...

1/16/94

28/11/1994
1/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce zástupce starosty Květoslavu Čáslavskou...

1/17/94

28/11/1994
1/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce zástupce starosty Doc. RNDr....

1/18/94

28/11/1994
1/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s pokračováním...

1/19/94

28/11/1994
1/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby navržení...

1/20/94

28/11/1994
1/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce členů OR prof. ing....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě