2/10/94
15/12/1994
2/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í...
2/11/94
15/12/1994
2/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a h u j e z programu dnešního...
2/12/94
15/12/1994
2/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e volbu...
2/13/94
15/12/1994
2/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e řídící...
2/14/94
15/12/1994
2/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s ukončením...
2/15/94
15/12/1994
2/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á Obvodní radě v Praze...
1/10/94
28/11/1994
1/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í Ing. Arnošta Bělohlávka starostou MČ Praha...
1/21/94
28/11/1994
1/21/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e možnost...
1/11/94
28/11/1994
1/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í...
1/22/94
28/11/1994
1/22/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s dalším...
1/12/94
28/11/1994
1/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby byla...
1/23/94
28/11/1994
1/23/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce člena rady PhDr. Jiřího...
1/13/94
28/11/1994
1/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e způsob...
1/14/94
28/11/1994
1/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby kandidáti...
1/15/94
28/11/1994
1/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce zástupce starosty RNDr. Miroslava...
1/16/94
28/11/1994
1/16/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce zástupce starosty Květoslavu Čáslavskou...
1/17/94
28/11/1994
1/17/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce zástupce starosty Doc. RNDr....
1/18/94
28/11/1994
1/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s pokračováním...
1/19/94
28/11/1994
1/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby navržení...
1/20/94
28/11/1994
1/20/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 v o l í do funkce členů OR prof. ing....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě