Koordinátor projektů cyklistické dopravy

13/07/2007
90. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr. MBA, starosta Koordinátor projektů cyklistické...

Č. p. 730, Na Celné č.o.10 se zastav. pozemkem parc. č. 379, k. ú. Smíchov- prodej b. j. 730/8

13/07/2007
25. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č. p. 730, Na Celné č.o.10...

Prodej části pozemku č.parc. 2642 k.ú. Smíchov – vlastnicím sousedních nemovitostí – domu čp. 2414, k.ú. Smíchov

13/07/2007
57. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Prodej části pozemku č.parc. 2642...

Poskytnutí neinvestičního příspěvku Klubu přátel starého Smíchova

13/07/2007
68. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5,Tuček Michal, radní Poskytnutí neinvestičního příspěvku Klubu přátel starého...

Volba přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 pana RNDr. Bohuše Pospíšila

13/07/2007
4. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Smetana Jan Bc., zástupce starosty Volba přísedícího u Obvodního...

Prodej b. j. 857/22, k. ú. Hlubočepy, v domě Lamačova 36 oprávněnému nájemci bytu

13/07/2007
36. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Prodej b. j. 857/22,...

Prodej půdních bytů do vlastnictví v domě č.p. 999, Na Bělidle 11, k.ú. Smíchov, určeného k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001

13/07/2007
79. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Prodej půdních bytů do vlastnictví...

Č.p. 569, Jindřicha Plachty, č.o. 13 se zastav. pozemkem parc.č. 475/1, k.ú. Smíchov – revokace usn. ZMČ

13/07/2007
15. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 569, Jindřicha Plachty,...

Prodej domu č.p. 300, Pod Kavalírkou č.o. 4, se zastav. pozemkem parc.č. 828, k.ú. Košíře dle Statutu a Pravidel…BD Košířské bytové družstvo Pod Kavalírkou 300 se sídlem Pod Kavalírkou 304/44, Praha 5- Košíře, složenému z oprávněných nájemců bytů

13/07/2007
47. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Prodej domu č.p. 300,...

Prodej bytového domu č.p. 1054, K Zastávce č.o. 20

13/07/2007
91. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Prodej bytového domu č.p....

Č. p. 809, Štěpařská č.o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy – prodej b.j. 809/44

13/07/2007
26. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č. p. 809, Štěpařská č.o....

Prodej spoluvlastnických podílů id. 87/216 na pozemcích v k.ú. Smíchov, restituentům Ing. Boháčovi a spol.

13/07/2007
58. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, radní Prodej spoluvlastnických podílů id. 87/216...

Poskytnutí finančního příspěvku obč. sdružení ARÉNA na 1. ročník kulturní akce Festival za vodou

13/07/2007
69. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5,Tuček Michal, radní Poskytnutí finančního příspěvku obč. sdružení ARÉNA...

Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu MČ Praha 5 o investiční transfer ve výši 6.000 tis.Kč z rozpočtu HMP

13/07/2007
5. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr. MBA, starosta Rozpočtové opatření –...

Prodej bytové jednotky č.  858/16 v domě č.p. 858 Lamačova 34

13/07/2007
37. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Prodej bytové jednotky č. ...

Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a strážníků MP

13/07/2007
80. bod jednání Předkladatel: Kudrys Milan, PhDr., předseda bezpečnostního výboru Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha,...

Č.p. 2265, Radlická, č.o. 92 s pozemky parc.č. 1438 a 1439, k.ú. Smíchov – prodej b.j. 2265/12 a 2265/13 dle Statutu

13/07/2007
16. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č.p. 2265, Radlická, č.o....

Založení obecně prospěšné společnosti Informační centrum Praha, o. p. s.

13/07/2007
48. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Šesták Michal, radní Založení obecně prospěšné společnosti Informační...

Úprava rozpočtu roku 2007 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 10.420,1 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

13/07/2007
92. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr. MBA, starosta Úprava rozpočtu roku...

Č. p. 637 a 638, Pražského 32 a 30, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26 a 1020/25, k. ú. Hlubočepy – prodej b. j. 638/17

13/07/2007
27. bod jednání Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Herold Lukáš, zástupce starosty Č. p. 637 a 638, Pražského...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě