1. Schválení programu 1. zasedání VŽP

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/1/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení zápisu 11. zasedání VŽP

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/2/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání VŽP

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/3/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Zpráva o činnosti VŽP za 2. pololetí 2017

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/4/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Prezentace “Panorama Karla Zemana – Prokopské údolí – Dívčí hrady – Praha 5”

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/5/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Žádost o podporu ve věci pozemku p.č. 640/6 k.ú. Hlubočepy – Zahrádkářská osada Barrandov

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/6/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Žádost o změnu výše nájemného za budovu K Dalejím 748/6 – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/7/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

8. Různé – Termíny zasedání na 1. pololetí 2018

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/8/2018 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě