1. Schválení programu 9. zasedání VŽP

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení zápisu 8. mimořádného zasedání VŽP

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání VŽP

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Rozpočet Odboru správy veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Dotační program v environmentální oblasti “Místo pro život a ekologické programy” pro rok 2018

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Projednání využití pozemku 918/7 a 917, k.ú. Smíchov, funkční plocha ZP na Dívčích Hradech

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Projednání Studie Na Pláni – využití plochy ZP

06/11/2017
  Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/7/2017 Předkladatel: Doležal...

8. Petice za zachování zahrádkářské kolonie Barrandov

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/8/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

9. Různé

06/11/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/9/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě