1. Schválení programu 6. zasedání
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Volba ověřovatele zápisu 6. zasedání
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
3. Schválení zápisu 5. zasedání
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Volba zapisovatelky pro 6. zasedání
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
5. Směna části pozemku ve svěřené správě MČ P5 p.č. 545, k.ú. Smíchov o výměře 1966m2 za pozemky projektu “Semmering, Praha 5” p.č. 1282/1 a 1282/6 k.ú. Hlubočepy o výměře 2993m2
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/5/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
6. Komunitní zahrada Hlubočepy – prezentace a veřejné projednávání
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
7. Zahrádkářská kolonie Barrandov
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
8. Různé
19/06/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/8/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě