1. Schválení programu
14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
2. Volba ověřovatele zápisu
14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
3. Schválení zápisu z 1. zasedání
14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
4. Průzkum a revitalizace jezírka situovaného v Prokopském a Dalejském údolí
14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
5. Studie Motolské údolí – diskuze
14/03/2017
  Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Doležal...
6. Park Kavalírka
14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
7. Směna pozemku projektu Semmering, Praha 5 p.č. 1282/1 k.ú. Hlubočepy o výměře 2993m2 za část pozemku ve správě MČ Praha 5 p.č. 545, k.ú. Smíchov o výměře 1966m2
14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...
8. Různé
14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/8/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě