1. Schválení programu

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu z 1. zasedání

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Průzkum a revitalizace jezírka situovaného v Prokopském a Dalejském údolí

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Studie Motolské údolí – diskuze

14/03/2017
  Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Doležal...

6. Park Kavalírka

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Směna pozemku projektu Semmering, Praha 5 p.č. 1282/1 k.ú. Hlubočepy o výměře 2993m2 za část pozemku ve správě MČ Praha 5 p.č. 545, k.ú. Smíchov o výměře 1966m2

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

8. Různé

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/8/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě