1. Schválení programu 8. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu ze 7. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Investiční akce Odboru správy veřejného prostranství a zeleně pro rok 2017

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Posouzení varianty odsvěření parků ze správy MČ Praha 5

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Městská zahrada a naučné výukové centrum Barrandov, návrh využití pozemků č. parc. 954/1 a části poz. č. parc. 954/3,6,12 v k.ú. Hlubočepy pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Vidoule – koncepce využití

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

8. Pěší zóna Anděl – využití odpadových nádob Bigbelly a Smartbelly

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/8/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě