1. Schválení programu 7. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu z 6. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Schválení dotačního programu – ,,Místo pro život a ekologické programy” na rok 2017

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Využití aplikace lepší místo pro MČ Praha 5

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Komunitní zahrady – forma podpory pro vnitrobloky ve správě MČ Praha 5

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Různé – diskuse k zveřejňování podkladů pro zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě