7. Plán činnosti Kulturní komise na rok 2016
08/01/2016
Zasedání konané dne 9. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/7/2015 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...
1. Schválení zápisu z 1. zasedání
08/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/1/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
2. Schválení programu 2. zasedání
08/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/2/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
1. Schválení zápisu z jednání Kulturní komise dne 18.11.2015
08/01/2016
Zasedání konané dne 9. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/1/2015 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...
3. Schválení statutu Redakční rady Rady městské části Praha 5
08/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 3. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/3/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
2. Různé, diskuze
08/01/2016
Zasedání konané dne 9. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/2/2015 Předkladatel: PhDr. Marie Sternová, PhD. zastupitelka,...
5. “Projekt Smíchov”, DUR
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/5/2015 Předkladatel: Cuhra...
6. Návrh Strategického plánu hl. m. Prahy -Aktualizace 2015
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/6/2015 Předkladatel: Cuhra...
7. Ogiva, studie zastavitelnosti území na pozemcích č.parc. 4382/1,2,3, 4383/1 v k.ú. Smíchov
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/7/2015 Předkladatel: Cuhra...
8. Různé, diskuze
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/8/2015 Předkladatel: Cuhra...
1. Schválení programu 1. zasedání
07/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/1/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
2. Statut Redakční rady
07/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/2/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
3. Uzávěrka radničního zpravodaje Pětka pro vás – dvojčíslo 12/01
07/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/3/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
4. Výběrová řízení Pětka pro vás – fotografické služby
07/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/4/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
1. Schválení programu 16. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/1/2015 Předkladatel: Cuhra...
5. Různé
07/01/2016
Zasedání Redakční rady konané dne 26. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/5/2015 Předkladatel: Smetana Jan, Mgr.,...
2. Schválení zápisu 15. zasedání VÚR
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/2/2015 Předkladatel: Cuhra...
3. Volba ověřovatele zápisu 16. zasedání VÚR
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/3/2015 Předkladatel: Cuhra...
4. Dostavba městského bloku Plzeňská – Kováků, úprava kódu míry využití území
07/01/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/4/2015 Předkladatel: Cuhra...
6. Hurá na lyže – běžecký okruh na dostihovém závodišti Velká Chuchle (pořadatel: SK DNF)
21/12/2015
Zasedání konané dne 14. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/6/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, Bc., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě