5. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 – Mateřská škola “Slunéčko”, Praha 5 – Košíře, Beníškové 988
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/5/2015 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr.,...
6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/6/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
7. Zrušení prodeje pozemku parc.č. 515/1 v k.ú. Hlubočepy jehož součástí je budova č.p. 241, Na Zlíchově 7
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/7/2015...
7. Hlavní témata Mediální komise v roce 2016
12/01/2016
Zasedání konané dne 18. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/7/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
8. Záměr prodeje pozemků parc.č. 3697, 3698/1 a 3698/2 včetně stavby garáže vše v k.ú.Smíchov vlastníkovi domu č.p. 376 společnosti Petrom, s.r.o.
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/8/2015...
8. Nástroje MEK
12/01/2016
Zasedání konané dne 18. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/8/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
9. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1287 k.ú. Hlubočepy
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/9/2015...
9. Různé
12/01/2016
Zasedání konané dne 18. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/9/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
10. Žádost o přiznání nároku na slevu z kupní ceny bytové jednotky v domě č.p. 637 Bozděchova 9,
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/10/2015...
11. Žádost o prodej pozemku parc.č. 2018/1 v k.ú. Hlubočepy od vlastníka souvisejících nemovitostí
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/11/2015...
1. Schválení zápisu 16. zasedání VMI dne 2.11.2015 a programu 17.zasedání Výboru majetku a investic, volba ověřovatelů
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/1/2015...
1. Schválení zápisu z 3. zasedání MEK
12/01/2016
Zasedání konané dne 18. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/1/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
12. Schválení termínu jednání Výboru majetku a investic za I.pololetí 2016
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/12/2015...
2. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 374/45 a části pozemku parc.č. 374/50 dle GP parc.č. 374/135 vše v k.ú. Motol
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/2/2015...
2. Schválení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání MEK
12/01/2016
Zasedání konané dne 18. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/2/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
3. Žádost Českého svazu cyklistiky o změnu termínu splátky části kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy č. 0011/ZOBP/13
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/3/2015...
3. Schválení programu 4. zasedání MEK
12/01/2016
Zasedání konané dne 18. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/3/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
4. Žádost o prodej nebytového prostoru ve dvoře domu č.p. 434 Malátova 11 a pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Smíchov nájemci nebytového prostoru a vlastníkovi stavby bez č.p. stojící na pozemku parcč. 118/2 v k.ú. Smíchov
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/4/2015...
4. Kontrola plnění usnesení
12/01/2016
Zasedání konané dne 18. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/4/2015 Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda...
5. Prodej id. podílu 3/5 pozemku parc.č. 535 jehož součástí je stavba č.p. 451, bytový dům Na Valentince 5 v k.ú. Smíchov
12/01/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 10. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/5/2015...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě