1. 1) Zahájení a uvítání přítomných členů komise
07/03/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako řádné číslo usnesení 7/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. Statut Komise ombudsmana
07/03/2016
Zasedání konané dne 13. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
6. Záchranná stanice hl.m.Prahy zajišťující péči o zraněné volně žijící živočichy na území hl.m.Prahy v Jinonicích
17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 21. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/6/2015 Předkladatel: Matoušek Josef,...
1. Návrh programu 11. zasedání VŽP
17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 21. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/1/2015 Předkladatel: Matoušek Josef,...
2. Schválení zápisu z 10. zasedání VŽP
17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 21. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/2/2015 Předkladatel: Matoušek Josef,...
3. Nepovolené stavby v Prokopském údolí
17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 21. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/3/2015 Předkladatel: Matoušek Josef,...
4. ZŠ Barrandov – osvětlení hřiště
17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 21. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/4/2015 Předkladatel: Matoušek Josef,...
5. Schválení témat dotací pro rok 2016
17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 21. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/5/2015 Předkladatel: Matoušek Josef,...
7. Odpis pohledávek nájemců NP do 100 tis. Kč
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/7/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
8. Žádost o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/8/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
9. Správa pohledávek MŠ a ZŠ odbory ÚMČ Praha 5
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/9/2015 Předkladatel: Richter Pavel, Ing.,...
10. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 – Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/10/2015 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr.,...
11. Přehled rozpočtových opatření
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/11/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
1. Schválení zápisu 19. a 20. zasedání FV, Schválení ověřovatele zápisu, Schválení programu 21. zasedání FV
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/1/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
12. Přehled o hospodaření MČ Praha 5 za období I. – III. čtvrtletí roku 2015
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/12/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
2. Plnění úkolů
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/2/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
13. Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2016 a Pravidla rozpočtového provizoria
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/13/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
3. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2015
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/3/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
14. Různé
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/14/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
4. Přehled rozpočtových opatření
21/01/2016
Zasedání Finančního výboru konané dne 25. 11. 2015 jako mimořádné číslo usnesení 21/4/2015 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě