3. Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
1. Zahájení, uvítání přítomných a schválení zápisu z 2. zasedání
07/03/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. Schránka na stížnosti a podněty
07/03/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/4/2015 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
6. Různé
07/03/2016
Zasedání konané dne 11. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 14/6/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. 2) Schválení zápisu č. 7 zasedání komise
07/03/2016
Zasedání konané dne 5. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
6. Návštěva bývalé ombudsmanky Th.Mgr. Petry Šáchové
07/03/2016
Zasedání konané dne 10. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/6/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 29. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
7. Různé
07/03/2016
Zasedání konané dne 14. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/7/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. Schválení programu 15. zasedání Komise ombudsmanky RMČ Praha 5
07/03/2016
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. Aktuality o klientech
07/03/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. 2.Schválení programu 3. zasedání
07/03/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
5. Rubrika v časopise Pětka pro vás
07/03/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/5/2015 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
1. Schválení zápisu z 12. zasedání Komise ombudsmanky
07/03/2016
Zasedání konané dne 28. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. 3) Schválení programu 8. zasedání komise
07/03/2016
Zasedání konané dne 5. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
1. Schválení zápisu 1. zasedání Komise ombudsmana
07/03/2016
Zasedání konané dne 13. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. Aktuality o klientech – budka Nomád, Zeměloďka – dopisy MHMP
07/03/2016
Zasedání konané dne 29. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
1. Schválení zápisu č. 10 z komise ombudsmanky
07/03/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
5. Žádost o přidělení sociálního bytu
07/03/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatelky zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě