5. Využití aplikace lepší místo pro MČ Praha 5

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu ze 7. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Komunitní zahrady – forma podpory pro vnitrobloky ve správě MČ Praha 5

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Investiční akce Odboru správy veřejného prostranství a zeleně pro rok 2017

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Různé – diskuse k zveřejňování podkladů pro zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Posouzení varianty odsvěření parků ze správy MČ Praha 5

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Městská zahrada a naučné výukové centrum Barrandov, návrh využití pozemků č. parc. 954/1 a části poz. č. parc. 954/3,6,12 v k.ú. Hlubočepy pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Vidoule – koncepce využití

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Program 9. zasedání VŽP konané dne 14. 12. 2016

15/12/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 8. zasedání VŽP konané dne 9. 11. 2016

08/11/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

4. Petice: ,,Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ulici Devonská a jejím okolí”

12/10/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Podpora komunitních zahrad na Praze 5

12/10/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Zpráva o činnosti VŽP za 1. pol. 2016

12/10/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Různé

12/10/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 6. zasedání VŽP

12/10/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

12/10/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu z 5. zasedání

12/10/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Program 7. zasedání VŽP konané dne 12. 10. 2016

07/10/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Zpráva o činnosti VŽP

20/09/2016
Zpráva o činnosti VŽP – leden – červen 2016 Zpráva o činnosti VŽP – červenec – prosinec...

Program 6. zasedání VŽP konané dne 14. 9. 2016

09/09/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě