2. Schválení Valérie Zrubecké zapisovatelkou 1. řádného zasedání VŽP

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Volba ověřovatele zápisu

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Schválení zápisu z 9. zasedání VŽP

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Program 2. zasedání VŽP konané dne 8. 2. 2017

02/02/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

6. Informace – komunitní zahrady

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/6/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Informace – Vidoule – zadání ověřovací urbanistické studie Vidoule (funkční využití SO1, SO3)

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/7/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

8. Různé – termíny VŽP pro rok 2017

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/8/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 9. zasedání

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu z 8. zasedání

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Na Pláni – architektonicky – urbanistická soutěž

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pzemků parc. č. 4261/202, 203, 195, 196, 289, 300, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

26/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 9/5/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Program 1. zasedání VŽP konané dne 11. 1. 2017

09/01/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

8. Pěší zóna Anděl – využití odpadových nádob Bigbelly a Smartbelly

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/8/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 7. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu z 6. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 8. zasedání VŽP

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/1/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Schválení dotačního programu – ,,Místo pro život a ekologické programy” na rok 2017

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Volba ověřovatele zápisu

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 8/2/2016 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě