7. Různé

02/05/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 3/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Územní studie Barrandov

02/05/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Řízení o vydání změny Z 3016/00

02/05/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/5/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Program 4. zasedání VŽP konané dne 12. 4. 2017

12/04/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

2. Volba ověřovatele zápisu

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení zápisu z 1. zasedání

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

4. Průzkum a revitalizace jezírka situovaného v Prokopském a Dalejském údolí

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

5. Studie Motolské údolí – diskuze

14/03/2017
  Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Doležal...

6. Park Kavalírka

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Směna pozemku projektu Semmering, Praha 5 p.č. 1282/1 k.ú. Hlubočepy o výměře 2993m2 za část pozemku ve správě MČ Praha 5 p.č. 545, k.ú. Smíchov o výměře 1966m2

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

8. Různé

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/8/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu

14/03/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 2. 2017 jako řádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Program 3. zasedání VŽP konané dne 8. 3. 2017

08/03/2017
Pro otevření klikněte na přílohu…

5. Dětská hřiště – současný stav, počet a záměry v oblasti dětských hřišť

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/5/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

6. Informace – komunitní zahrady

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Informace – Vidoule – zadání ověřovací urbanistické studie Vidoule (funkční využití SO1, SO3)

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

8. Dendrologický průzkum v okolí usedlosti Skalka

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/8/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

9. Zpráva o činnosti VŽP za 2. pol. 2016

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/9/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

10. Různé

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/10/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 1. zasedání VŽP

13/02/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 1. 2017 jako řádné číslo usnesení 1/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě