2. Zápis z 3. zasedání VŽP z 16.2.2015

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/2/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

5. Dětská hřiště, přehled, informace, péče

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/5/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

3. Úpravy zeleně na sídlišti Barrandov

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/3/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

6. Vybudování sportoviště při ulici Pod Žvahovem

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/6/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

4. Granty v oblasti „Místo pro život a ekologické programy 2014″ a dotace 2015

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/4/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

7. Informace o stavu rekonstrukce dětského hřiště Dětský ostrov

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/7/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

5. Projekt Výstavby domů Trilobit a Semmering v Prokopském údolí a využití lokality Na Pláni

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/5/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

8. Lokalita Na Pláni – informace

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/8/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

6. Vystoupení zástupce organizace Společnosti proti developerské výstavbě v Prokopském a Dalejském údolí

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/6/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

9. Informace o kácení v Prokopském a Dalejském údolí a okolí Cibulek

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/9/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

7. Novelizace nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/7/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

10. Obytný soubor Prokopské údolí – Trilobit

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/10/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

8. Různé – Zahrádkářská osada Pod Majerovic

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/8/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

1. Schválení zápisu z 1. zasedání VŽP ze dne 8.12.2014

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 19. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/1/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

1. Schválení zápisu z 2. zasedání VŽP

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/1/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

2. Setkání s představiteli občanské platformy Za Pět

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 19. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/2/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

2. Schválení programu 3. zasedání VŽP

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 3/2/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

3. Návrh statutu Výboru životního prostředí

13/04/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 19. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/3/2015 Předkladatel: Cuhra Josef,...

Statut Výboru životního prostředí

07/04/2015
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 3. zasedání VŽP konané dne 16. 2. 2015

09/02/2015
Pro otevření klikněte na přílohu…

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě