1. Schválení programu 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/1/2018 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 21. zasedání VÚR ze dne 12.12.2017

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/2/2018 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/3/2018 Předkladatel: Hamanová...

4. Bydlení pro seniory Poštovka, prezentace

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/4/2018 Předkladatel: Hamanová...

5. Raudnitzův dům , studie

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/5/2018 Předkladatel: Hamanová...

6. “Bytový dům K Závěrce”, studie

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/6/2018 Předkladatel: Hamanová...

7. Nové firemní sídlo Kodys, studie

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/7/2018 Předkladatel: Hamanová...

8. “Adaptace RD na restauraci s ubytováním”, DUR

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/8/2018 Předkladatel: Hamanová...

9. Návrh zadání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP Z 3116/11 a Z 3121/11

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/9/2018 Předkladatel: Hamanová...

10. Různé, diskuze

15/02/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/10/2018 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě