1. Schválení programu 07. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 06. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 07. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. Administrativní budova Košířská Brána, DUR

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

5. Sportovní areál TJ Radlice, DUR

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/5/2017 Předkladatel: Hamanová...

6. Bytové domy Na Neklance, DUR

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/6/2017 Předkladatel: Hamanová...

7. Bytový dům U Blaženky, DUR

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/7/2017 Předkladatel: Hamanová...

8. Rozklad k nesouhlasnému stanovisku MČ Praha 5 pro umístění stavby BD – Plzeňská 794/86, Košíře

21/04/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 4. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/8/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě