1. Schválení programu 20. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 19. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/2/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 20. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. “Činžovní vila 1408/2”, studie

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

5. “Villy Zahrady Hřebenka”, podnět na změnu ÚPn

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/5/2017 Předkladatel: Hamanová...

6. Podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1785/42, 1785/43, 1785/18, 1785/20 v k.ú. Hlubočepy

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/6/2017 Předkladatel: Hamanová...

7. “Školní areál Parentes”, podnět na změnu ÚPn

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/7/2017 Předkladatel: Hamanová...

Na Pláni, prezentace studie

22/01/2018
  Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/8/2017 Předkladatel:...

9. Memorandum Klamovka

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/9/2017 Předkladatel: Hamanová...

10. Různé, diskuze

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/10/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě