1. Schválení programu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Hamanová...
2. Schválení zápisu 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/2/2017 Předkladatel: Hamanová...
3. Volba ověřovatele zápisu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/3/2017 Předkladatel: Hamanová...
4. Podnět na úpravu ÚP SÚ hl. m. Prahy č. U 1224/01, míra využití území – bytová výstavba Barrandov
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Hamanová...
5. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr stavby “Barrandov Štěpařská”
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Hamanová...
6. “Bytový dům Staré Butovice”, studie
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/6/2017 Předkladatel: Hamanová...
7. “Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, Praha 5”, DUR
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/7/2017 Předkladatel: Hamanová...
8. “Areál Tellus”, objemová studie
26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/8/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě