1. Schválení programu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/1/2017 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/2/2017 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 02. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/3/2017 Předkladatel: Hamanová...

4. Podnět na úpravu ÚP SÚ hl. m. Prahy č. U 1224/01, míra využití území – bytová výstavba Barrandov

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/4/2017 Předkladatel: Hamanová...

5. Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro záměr stavby “Barrandov Štěpařská”

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/5/2017 Předkladatel: Hamanová...

6. “Bytový dům Staré Butovice”, studie

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/6/2017 Předkladatel: Hamanová...

7. “Novostavba BD v proluce Pechlátova 7 a 9, Praha 5”, DUR

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/7/2017 Předkladatel: Hamanová...

8. “Areál Tellus”, objemová studie

26/09/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 12. 9. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 2/8/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě