1. Schválení programu 12. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/1/2017 Předkladatel: Hamanová...
2. Schválení zápisu 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/2/2017 Předkladatel: Hamanová...
3. Volba ověřovatele zápisu 12. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/3/2017 Předkladatel: Hamanová...
4. Podnět na pořízení změny ÚPn pro záměr “Revitalizace okolí metra Radlická”
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/4/2017 Předkladatel: Hamanová...
5. “Lávka pro pěší, Centrála ČSOB – SHQ”, studie
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/5/2017 Předkladatel: Hamanová...
6. “Bytové domy v ulici Na Neklance”, DUR
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/6/2017 Předkladatel: Hamanová...
7. “Řadové rodinné domy Novoveská, Praha – Jinonice”, objemová studie
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/7/2017 Předkladatel: Hamanová...
8. “Bytový dům Musílkova”, studie pro změnu koeficientu míry využití území
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/8/2017 Předkladatel: Hamanová...
9. Podnět na pořízení změny ÚPn, pozemky podél ulice Nad Mrázovkou
19/07/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/9/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě