1. Schválení programu 10. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017 Předkladatel: Hamanová...
2. Schválení zápisu 09. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017 Předkladatel: Hamanová...
3. Volba ověřovatele zápisu 10. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017 Předkladatel: Hamanová...
4. Podnět na pořízení změny ÚPn – Šemíkův břeh, pozemky parc. č. 562, 563, 564, 566/1, 566/2, 566/3, 567/1, 567/2 v k. ú. Smíchov
31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017 Předkladatel: Hamanová...
5. Bytový dům K Závěrce, Praha – Smíchov, pozemky parc. č. 967, 968 v k. ú. Smíchov
31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017 Předkladatel: Hamanová...
6. Bytový dům Nad Koulkou, pozemek parc. č. 4924/1 k. ú. Smíchov
31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/6/2017 Předkladatel: Hamanová...
7. Různé, diskuze
31/05/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 16. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/7/2017 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě