1. Schválení programu 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Hamanová...

2. Schválení zápisu 3. zasedání VÚR

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/2/2016 Předkladatel: Hamanová...

3. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání VÚR

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/3/2016 Předkladatel: Hamanová...

4. Statut Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/4/2016 Předkladatel: Hamanová...

5. Rezidenční komplex Zlatý lihovar, studie

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/5/2016 Předkladatel: Hamanová...

6. “Obytný soubor Wassermanova”, Barrandov, ul. Wassermanova, studie

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/6/2016 Předkladatel: Hamanová...

7. Viladům Zapova, hmotová studie

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/7/2016 Předkladatel: Hamanová...

8. Různé, diskuze – Návrh termínů zasedání VÚR ZMČ Praha 5

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/8/2016 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě