1. Schválení programu 15. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/1/2016 Předkladatel: Hamanová...
2. Schválení zápisu 14. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/2/2016 Předkladatel: Hamanová...
3. Volba ověřovatele zápisu 15. zasedání VÚR ZMČ Praha 5
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/3/2016 Předkladatel: Hamanová...
4. Rozhodnutí o neveřejné části jednání VÚR
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/4/2016 Předkladatel: Hamanová...
5. “Obytné domy Werichova”, Praha 5, Barrandov
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/5/2016 Předkladatel: Hamanová...
6. Podněty na změnu ÚPn týkající se území MČ Praha 5
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/6/2016 Předkladatel: Hamanová...
7. Návrh Celoměstsky významných změn vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/7/2016 Předkladatel: Hamanová...
8. Viladům Na Farkáně – C
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/8/2016 Předkladatel: Hamanová...
9. Rodinný dům č.p. 832 Barrandov, studie
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/9/2016 Předkladatel: Hamanová...
11. Různé, diskuze
31/01/2017
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 6. 12. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/11/2016 Předkladatel: Hamanová...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě