1. Schválení programu 12. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/1/2015 Předkladatel: Kreidl...
2. Schválení zápisu z 11. zasedání VÚR
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/2/2015 Předkladatel: Kreidl...
3. Volba ověřovatele zápisu
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/3/2015 Předkladatel: Kreidl...
4. Úprava ÚP SÚ HMP č. U 1300/02
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/4/2015 Předkladatel: Kreidl...
5. Re SITE 2015, Sdílené město – aplikace na území MČ Praha 5
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/5/2015 Předkladatel: Kreidl...
6. Návrh změny Z – 2832/00 ÚP SÚ HMP
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/6/2015 Předkladatel: Kreidl...
7. Národní síť zdravých měst
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/7/2015 Předkladatel: Kreidl...
8. Na Popelce, zadání studie využitelnosti objektu Na Popelce 305/15
12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 12/8/2015 Předkladatel: Kreidl...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě