Memorandum_PPR_k MUP_2003

03/12/2016
PRAHA 2004 – PRAHA 2054 (Memorandum k ochraně PPR –  duben 2004).  ČeskárepublikapřijalapředsvětovouveřejnostíodpovědnostzazachováníarehabilitaciPražsképamátkovérezervace(PPR),kdyžvroce1992najejížádostbylaPPRzapsánanaSeznamsvětovéhokulturníhoapřírodníhodědictvíUNESCO.  o11letechodZápisujevšaknespornouskutečností,žesoučasnývývojzpůsobujestálézhoršováníprostředívcentrálníoblastiPrahytím,žerostehustotazástavbyazvyšujesejejíhladina,rostepodílkancelářskýchprovozůnaúkorstáléhobydlení,stoupáintenzitaautomobilovédopravy,ubývázelenýchploch,atd.Zároveňdocházíkpostupnému,alerelativněvelmirychlémuznehodnoceníkulturníhodědictvíPrahy.ZprávaStátníhoústavupamátkovépéčejižzaobdobí1992až1998konstatuje,žesemění„život,atmosféraacharakterměsta,podléhajícíhotlakukomerčníhovyužitícentra,atonejvícezevšechčeskýchměst.“Dáleuvádí,žeautenticitaPPR,jednoznejpodstatnějšíchkriteriíprojejíhodnocení,jevážněohroženanevhodnýmirozsáhlýmipřestavbami,„stoupajícímtrendemradikálních,objemověpředimenzovanýchnovostavebnaNovémMěstěapůdnímivestavbaminaStarémMěstěaMaléStraně“,atd.,„přičemžneníviditelnátendencekezměnětohototrendu.“  DnešnívadnězaloženákoncepcestáléhonarůstáníPrahyanedostatečnéhovyužitípotenciálustávajícíchměstvjejímokolí(např.Kladna)vedekestupňujícímusetlakunanadměrnévyužitícentrálníoblastiPrahy,cožjeneslučitelnéskulturnímurčenímrezervace.HistorickéjádroPrahypředstavujemimořádněvýznamnýfaktorrůstujakostálepřitažlivějšícílmezinárodníhocestovníhoruchuijakodůležitápodporaaspiracePrahynamístosvětovýchsetkání.Prahasevšakvposledníchdesetiletechstalatakémístem,kamsměřujeproudstavebníchinvesticmocnýchzahraničníchspolečností.VcentrálníoblastiPrahy,onižmajínejvětšízájem,narážejíinvestořinaochrannáopatřenírezervaceajejíhoochrannéhopásma,takžemusísvojezáměrysilněomezovat.Prahatakriskuje,žepromarníoběsvojezákladnírozvojovénaděje:promeškápříležitostumožnitvzniksilnéhoekonomickéhocentraevropskéhovýznamumimocentrálníoblastPrahyazároveňdopustínevratnépoškozenísvéhozděděnéhohistorickéhobohatství.  VyhlášeníPražsképamátkovérezervace,kterásesvýmneoddělitelnýmochrannýmpásmemzaujímácelouvnitřníPrahu,nutněomezujemožnostinormálníhovývojeceléhoměsta.Prozachovánítohotosvětověvýznamnéhokulturníhodědictvíjerozhodující,abybylastanovenajehopřiměřenáfunkčnínáplň,tj.kteréfunkcevelkoměstaahlavníhoměstarepublikysempatříamohousezderozvíjet,akteréjinéfunkcejsoutunežádoucí.Dálejetřebaurčitúnosnoumírujehofunkčníhovyužití.Protožetostanovenonebylo,vznikáfalešnýdojem,žeabsorpčníschopnostchráněnécentrálníoblastiPrahyjesnadnekonečná.Využitísoučasnéstavebníkonjunkturysečastojevíjakoekonomickymimořádněvýhodné.Neexistujetotižkomplexníhodnocenívevzdálenémhorizontu,kterébyodhalilo,žesoučasnápraxekompromisůaústupkůznamenáveskutečnostitakétotálníekonomickouprohru....

12.ZMC_28.4.2016_steno_hlasovani

09/05/2016
  Z á p i s 12. zasedání ZMČ Praha 5 28. 4. 2016 Starosta  K l í m a :            ...

Zprava_o_cinnosti_VOR_2014-2016

04/05/2016
Výbor  pro otevřenou radnici (VOR)  byl ustaven na prvém ZMČ v listopadu 2014. VOR byl  zrušen 28.4.2016....

SKALKA-usedlost_projekt_BD2016

19/04/2016
Budoucnost barokní usedlosti Skalka? Na skalním ostrohu nad údolím Motolského potoka, v malebném přírodním území zvaném...

Barrandov_Pod_Ateliery_pozice_obcanu_brezen2016

19/03/2016
Informace spolku Barrandov o porušení zákonných předpisů při povolování Bytového domu v ulici Pod Ateliéry V ulici Pod...

CIBULKA_dopis_VOR_na_OOP_HMP_unor_2015

03/03/2016
Mgr. Jiří Skalický ředitel odboru památkové péče Jungmannova 35, Praha 1 místnost 263, 236 00 2338 Jiri.Skalicky@praha.eu...

CIBULKA_Stavebni_posudek_unor_2016

03/03/2016
      PŘEDBĚŽNÝ STAVEBNĚ STATICKÝ POSUDEK AREÁLU PRAHA – CIBULKA INVESTOR   Městská část...

CIBULKA-strategie_DOHODA_vs_KONFLIKT_duben_2015

03/03/2016
CIBULKA DOHODA  o win-win-win vs. Konflikt a částečné VYVLASTNĚNÍ?  (návrh Ondrej Velek pro INTERNI diskusi samosprávy a občanů...

Zprava_predsedy_VOR_o_cinnosti_2014-2015

15/10/2015
  Zpráva předsedy Výboru otevřená radnice (VOR) o činnosti VOR 11/2014-10/2015 W: https://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice   V souladu s článkem...

BERLIN-NEUKOLLN_twin_town_CESKA-VESNICE

01/10/2015
Česká vesnice v Berlin Neukolln (Rixdorf) Autor: MANFRED MOTEL  pro podpůrný spolek Česká vesnice v Berlíně Neukolln...

POLITIKUM-otazky_2-2011_až_9-2015

23/09/2015
PĚTKA – archiv otázek rubriky  POLITIKUM KLUBŮ   2015 Září – Jaká dopravní opatření MČ Praha...

MEDAILE_pravidla_nominace-2008-2014

23/09/2015
Otevřený dopis OV 10.9.2014 k nominaci Marty Kubišové, Ivana Martina Jirouse a Prof. Jaroslava Šestáka na Záslužnou medaili MČ...

Registr_pomniku_pamatek_na_P5_cerven2015

21/06/2015
Komise Kultury a Památek (KKP) prověřuje stav pomníků a památek na P5. Členové KKP  si rozdělilili  oblasti  P5 a O.Velek ...

PR_koncepce_radnice_navrh_unor_2015

20/06/2015
Komunikačni koncepce radnice P5 – návrh Mgr. Marie Wojcikova – únor 2015 … (vybrane casti –...

BICY_2013_CYKLO-PLAN_pro_P5

14/05/2015
Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury v letech 2013 – 2015 na území Městské části Praha...

Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury

14/05/2015
Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury v letech 2013 – 2015 na území Městské části Praha...

JEDNACI_RAD_KOMISI_RMCP5-verse5.5.2015

06/05/2015
Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5 Verse 5.5.2015 Preambule Rada městské části Praha...

PARK_BUDANKA_a_KOMUNITNI_CENTRUM

25/04/2015
Park Buďánka a komunitní centrum – varianta levné revitalizace?   Buďánka byla kolonie nejchudších obyvatel a většina...

ZVEREJNOVANI_STENO_ZAPISU_ZMC-P5_2014-2018

21/04/2015
…. 8 let byly stenozaznamy a tabulky osobních hlasování  zveřejňovány  pouze “ilegálně” na  portalu    http://praha5.zeleni.cz/zastupitelstvo/zaznamy-zasedani-zmc/...

AKTIVITA_TRANSPARENCE2_zlepseni_REGISTRU-PETIC

21/04/2015
    PROGRAM: TRANSPARENCE   Výboru otevřené radnice ZMČ Praha 5     AKTIVITA T2:...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě