Memorandum_PPR_k MUP_2003
03/12/2016
PRAHA 2004 – PRAHA 2054 (Memorandum k ochraně PPR –  duben 2004).  ČeskárepublikapřijalapředsvětovouveřejnostíodpovědnostzazachováníarehabilitaciPražsképamátkovérezervace(PPR),kdyžvroce1992najejížádostbylaPPRzapsánanaSeznamsvětovéhokulturníhoapřírodníhodědictvíUNESCO.  o11letechodZápisujevšaknespornouskutečností,žesoučasnývývojzpůsobujestálézhoršováníprostředívcentrálníoblastiPrahytím,žerostehustotazástavbyazvyšujesejejíhladina,rostepodílkancelářskýchprovozůnaúkorstáléhobydlení,stoupáintenzitaautomobilovédopravy,ubývázelenýchploch,atd.Zároveňdocházíkpostupnému,alerelativněvelmirychlémuznehodnoceníkulturníhodědictvíPrahy.ZprávaStátníhoústavupamátkovépéčejižzaobdobí1992až1998konstatuje,žesemění„život,atmosféraacharakterměsta,podléhajícíhotlakukomerčníhovyužitícentra,atonejvícezevšechčeskýchměst.“Dáleuvádí,žeautenticitaPPR,jednoznejpodstatnějšíchkriteriíprojejíhodnocení,jevážněohroženanevhodnýmirozsáhlýmipřestavbami,„stoupajícímtrendemradikálních,objemověpředimenzovanýchnovostavebnaNovémMěstěapůdnímivestavbaminaStarémMěstěaMaléStraně“,atd.,„přičemžneníviditelnátendencekezměnětohototrendu.“  DnešnívadnězaloženákoncepcestáléhonarůstáníPrahyanedostatečnéhovyužitípotenciálustávajícíchměstvjejímokolí(např.Kladna)vedekestupňujícímusetlakunanadměrnévyužitícentrálníoblastiPrahy,cožjeneslučitelnéskulturnímurčenímrezervace.HistorickéjádroPrahypředstavujemimořádněvýznamnýfaktorrůstujakostálepřitažlivějšícílmezinárodníhocestovníhoruchuijakodůležitápodporaaspiracePrahynamístosvětovýchsetkání.Prahasevšakvposledníchdesetiletechstalatakémístem,kamsměřujeproudstavebníchinvesticmocnýchzahraničníchspolečností.VcentrálníoblastiPrahy,onižmajínejvětšízájem,narážejíinvestořinaochrannáopatřenírezervaceajejíhoochrannéhopásma,takžemusísvojezáměrysilněomezovat.Prahatakriskuje,žepromarníoběsvojezákladnírozvojovénaděje:promeškápříležitostumožnitvzniksilnéhoekonomickéhocentraevropskéhovýznamumimocentrálníoblastPrahyazároveňdopustínevratnépoškozenísvéhozděděnéhohistorickéhobohatství.  VyhlášeníPražsképamátkovérezervace,kterásesvýmneoddělitelnýmochrannýmpásmemzaujímácelouvnitřníPrahu,nutněomezujemožnostinormálníhovývojeceléhoměsta.Prozachovánítohotosvětověvýznamnéhokulturníhodědictvíjerozhodující,abybylastanovenajehopřiměřenáfunkčnínáplň,tj.kteréfunkcevelkoměstaahlavníhoměstarepublikysempatříamohousezderozvíjet,akteréjinéfunkcejsoutunežádoucí.Dálejetřebaurčitúnosnoumírujehofunkčníhovyužití.Protožetostanovenonebylo,vznikáfalešnýdojem,žeabsorpčníschopnostchráněnécentrálníoblastiPrahyjesnadnekonečná.Využitísoučasnéstavebníkonjunkturysečastojevíjakoekonomickymimořádněvýhodné.Neexistujetotižkomplexníhodnocenívevzdálenémhorizontu,kterébyodhalilo,žesoučasnápraxekompromisůaústupkůznamenáveskutečnostitakétotálníekonomickouprohru....
12.ZMC_28.4.2016_steno_hlasovani
09/05/2016
  Z á p i s 12. zasedání ZMČ Praha 5 28. 4. 2016 Starosta  K l í m a :            ...
Zprava_o_cinnosti_VOR_2014-2016
04/05/2016
Výbor  pro otevřenou radnici (VOR)  byl ustaven na prvém ZMČ v listopadu 2014. VOR byl  zrušen 28.4.2016....
SKALKA-usedlost_projekt_BD2016
19/04/2016
Budoucnost barokní usedlosti Skalka? Na skalním ostrohu nad údolím Motolského potoka, v malebném přírodním území zvaném...
33.VOR_7.4.2016_struktura_pamatek
13/04/2016
33. VÝBOR OTEVŘENÉ RADNICE (VOR) 7.4.2016 místnost 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5  (od 17:00 -18:30...
32.VOR_24.3.2016_linky_dobraradnice.cz
07/04/2016
32. VÝBOR OTEVŘENÉ RADNICE (VOR) 24.3.2016 místnost 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5  (od 17:00 -18:30...
31.VOR_10.3.2016_diskuse_registru_noveho_webu
23/03/2016
31. VÝBOR OTEVŘENÉ RADNICE (VOR) 10.3.2016 místnost 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5  (od 17:00-19:00 hodin)...
Barrandov_Pod_Ateliery_pozice_obcanu_brezen2016
19/03/2016
Informace spolku Barrandov o porušení zákonných předpisů při povolování Bytového domu v ulici Pod Ateliéry V ulici Pod...
30.VOR_25.2.2016_audio-video__temata_Stand-Up
09/03/2016
30. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 25.2.2016 v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 ...
29.VOR_11.2.2016_nektere_funkcionality_noveho_webu
09/03/2016
29. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 11.2.2016 v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15, Praha...
CIBULKA_dopis_VOR_na_OOP_HMP_unor_2015
03/03/2016
Mgr. Jiří Skalický ředitel odboru památkové péče Jungmannova 35, Praha 1 místnost 263, 236 00 2338 Jiri.Skalicky@praha.eu...
CIBULKA_Stavebni_posudek_unor_2016
03/03/2016
      PŘEDBĚŽNÝ STAVEBNĚ STATICKÝ POSUDEK AREÁLU PRAHA – CIBULKA INVESTOR   Městská část...
CIBULKA-strategie_DOHODA_vs_KONFLIKT_duben_2015
03/03/2016
CIBULKA DOHODA  o win-win-win vs. Konflikt a částečné VYVLASTNĚNÍ?  (návrh Ondrej Velek pro INTERNI diskusi samosprávy a občanů...
28.VOR_28.1.2016
02/02/2016
28. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 28.1.2016  v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 ...
27.VOR_14.1.2016_ukoly_terminy
24/01/2016
  27. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 14.1.2016 v místnosti 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13,...
26.VOR_17.12.2015_inventura2015
13/01/2016
26. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 17.12.2015 v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5  (od 17:00...
25.VOR_3.12.2015
13/12/2015
25. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 3.12.2015 v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5  (od 17:00...
24.VOR_19.11.2015_presentace-AGORA-BITEST_finance
23/11/2015
24. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 19.11.2015 v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5  (od 17:00...
23.VOR_5.11.2015_linky_konference_opendata.gov
05/11/2015
  23. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 5.11.2015 v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5 ...
22.VOR_22.10.2015_dotaznik_Budanka_participativni_rozpocet
05/11/2015
22. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 22.10.2015 v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5  (od 17:00...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě