1. Schválení programu 3. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 15.03.2018, schválení zápisu 2. zasedání VMI konaného dne 22.02.2018, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/1/2018...
12. Stanovisko ke směně pozemků se společností B+3 Real a.s.
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/12/2018...
2. Č.p. 201 K Vodojemu č.o. 3 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/2/2018...
13. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/13/2018...
3. Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/3/2018...
4. Na Skalce č.o. 17, č.p. 765 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/4/2018...
5. Náměstí 14. října č. o. 10, č. p. 2173, prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/5/2018...
6. 250 Štefánikova 6 – projednání prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu a stavebníkovi na základě jeho žádosti z 7.12.2017
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/6/2018...
7. Č.p. 201 K Vodojemu č.o. 3 – prodej půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/7/2018...
8. Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/8/2018...
9. Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytové jednotky oprávněné nájemkyni bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/9/2018...
10. Janáčkovo nábřeží č. o. 29, č. p. 1072, prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/10/2018...
11. č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9 – prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/11/2018...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě