1. Schválení programu 1. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 25.01.2018, schválení zápisu 16. zasedání VMI konaného dne 14.12.2017, volba ověřovatele
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/1/2018...
12. Stanovisko ke směně pozemku parc.č. 2021/7 ve vlastnictví fyzické osoby za parc.č. 2021/2 ve vlastnictví hl.m. Prahy, oba k. ú. Košíře
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/12/2018...
2. Prodej 14 volných bytových jednotek dle Zásad…- I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/2/2018...
13. Žádosti o prodej pozemků parc.č. 1141/1, 1141/2, 1140/2 a 1144/1 v k.ú. Košíře od spoluvlastníků sousedních nemovitých věcí a a SV Plzeňská 947-951, Praha 5
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/13/2018...
3. Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/3/2018...
14. Způsob řešení nerovného postavení kupujících bytových jednotek u prodejů bytů oprávněným nájemcům v souladu s usnesením ZMČ č. 21/5/2017 ze dne 14.11.2017
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/14/2018...
4. Janáčkovo nábřeží 29, č. p. 1072, záměr prodeje bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/4/2018...
15. Č.p. 1124 Zahradníčkova 14 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/15/2018...
5. Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemku parc. č. 484/3, k.ú. Motol
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/5/2018...
16. Č.p. 209 K Vodojemu č.o. 9 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/16/2018...
6. Stanovisko k prodeji části pozemků parc.č. 4818/1 a parc.č. 4819/9, k.ú. Smíchov
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/6/2018...
17. Žádost o prodej nebo výpůjčku pozemku parc.č. 1032/6 včetně stavby ev.č. 47 k.ú. Jinonice
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/17/2018...
7. Stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Hlubočepy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/7/2018...
18. Nabídka odkoupení stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy od PREdistribuce a.s. v předkupním právu dle § 3056 NOZ
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/18/2018...
8. Stanovisko k nabídce na odkup pozemku parc.č. 506/1 k.ú. Radlice, do vlastnictví hl. m. Prahy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/8/2018...
19. Žádost o prodej zastavěného pozemku parc.č. 1405/2 v k.ú. Hlubočepy včetně stavby bez č.p.
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/19/2018...
9. Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1101/3, k. ú. Hlubočepy
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/9/2018...
20. Různé
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/20/2018...
10. Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 837, k. ú. Jinonice
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/10/2018...
11. Žádost o prodej zastavěného pozemku parc.č. 1227 v k.ú. Smíchov od vlastníka stavby č.p. 747 a.s. AVE
25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/11/2018...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě