2. Č.p. 2070 Radlická č.o. 112 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/2/2017...

7. Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 447/2, k. ú. Zličín za pozemek parc. č. 1549, k. ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/7/2017...

2. Stanovisko ke směně podílu na pozemku 1345/1, k.ú. Hlubočepy za podíly na pozemcích parc.č. 1345/2,1345/3,1345/4 a  pozemky parc.č. 1344/9,1344/4,1344/3 a 1344/4 ve vlastnictví obce hl.m.Prahy a svěřené MČ Praha 5

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017...

2. Č.p. 150 U Malvazinky č.o. 24, k.ú. Smíchov – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/2/2017...

3. Č.p. 286 Nádražní č.o.20 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/3/2017...

18. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/18/2017...

6. Č.p. 286 Nádražní č.o.20 – prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/6/2017...

1. Schválení programu 16. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 30.11.2017, schválení zápisu 15. zasedání VMI konaného dne 30.11.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/1/2017...

6. Č.p. 950 Plzeňská č.o. 127 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/6/2017...

8. Žádost o stanovisko o prodej id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 4261/229 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/8/2017...

2. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 27. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017...

3. Žádost o prodej pozemku parc.č. 4887/2 k.ú. Smíchov od vlastníka souvisejících nemovitých věcí

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 15/3/2017...

8. Žádost o stanovisko k odkoupení komunikace na pozemku parc.č. 4508/11 k.ú. Smíchov

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/8/2017...

3. Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017...

3. Č.p 857, 858 Lamačova – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 6. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/3/2017...

4. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1487/3 k.ú. Smíchov od vlastníka stavby garáže

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 13/4/2017...

19. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 2093 v k. ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/19/2017...

7. Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné číslo usnesení 8/7/2017...

2. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Modřany a k.ú. Lahovice za část pozemku v k. ú. Motol

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 16/2/2017...

7. č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9 – záměr prodeje 3 bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemcům bytového družstva

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/7/2017...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě